Ruhi,Şükriye -> Eserleri

Dergiler:
  • Ruhi,Şükriye | Zeyrek,Deniz. "Halkbiliminde Dilbilimsel Duyarlılık: Seyfi Karabaş"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (2. Seri) [*]; 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 59

  • Bizi Destekleyenler