Hoca,Ali -> Eserleri

Dergiler:
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Temmuz/ 1986; Sayı: 86/1 (1); Sayfa: 2
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1986; Sayı: 86/2 (2); Sayfa: 2
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz III.´Kasap Oyunları´"; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 4
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Haziran/ 1987; Sayı: 87/2 (5); Sayfa: 1
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Ağustos/ 1987; Sayı: 87/3 (6); Sayfa: 3
  • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz ´Dramatize Edilmiş Oyunlar´ (II)"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1988; Yıl: 3; Sayı: 88/1 (9); Sayfa: 3

  • Bizi Destekleyenler