Dağlıoğlu,Hikmet Turhan -> Eserleri

Dergiler:
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Halk Türküleri - 1"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 2
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Halk Türküleri"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 223
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Kahve Hakkında"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 61
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Gazi Antep Ağzı Üzerine Etüdler"; Halk Bilgisi Haberleri; Şubat/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 112; Sayfa: 90
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Türk Dili ve Münif Paşa"; Halk Bilgisi Haberleri; Mart/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 113; Sayfa: 119
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Hatay Halk Şairleri"; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 114; Sayfa: 126
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Bir Köroğlu Koşması"; Halk Bilgisi Haberleri; Mayıs/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 115; Sayfa: 160
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Şair Aynî"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 224
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Isparta ve Ispartalılar"; Halk Bilgisi Haberleri; BirinciTeşrin/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 120; Sayfa: 268
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Gönülle Hasbihal"; Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi; Ocak/ 1941; Cilt: 16; Sayı: 95; Sayfa: 436

 • Arama

   

   
   

  Bizi Destekleyenler