Tezel,Naki -> Eserleri

Dergiler:
 • Tezel,Naki. "İstanbul Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; Eylül/ 1937; Yıl: 6; Sayı: 71; Sayfa: 219
 • Tezel,Naki. "İstanbulda Loğusalık Âdetleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 1
 • Tezel,Naki. "İstanbul Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 9
 • Tezel,Naki. "İstanbul Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 78; Sayfa: 138
 • Tezel,Naki. "İstanbul Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; Temmuz/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 81; Sayfa: 212
 • Tezel,Naki. "İstanbul Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 233
 • Tezel,Naki. "Dinar Türküleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 66
 • Tezel,Naki. "Kırk Oğlanın Talihi (Masal)"; Halk Bilgisi Haberleri; Mayıs/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 115; Sayfa: 161
 • Tezel,Naki. "Anadolu Masalları"; Halk Bilgisi Haberleri; Haziran/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 116; Sayfa: 180
 • Tezel,Naki. "Dünya Güzeli (Masal)"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 228
 • Tezel,Naki. "Köylü San`atkar"; Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi; Ocak/ 1941; Cilt: 16; Sayı: 95; Sayfa: 423

 • Kitaplar:
 • Tezel,Naki (1969). Türkiye Folklor ve Etnografya Kılavuzu. Ankara: Milli Eğitim Bakanlığı (Devlet Kitapları).

 • Bizi Destekleyenler