Ataman,Sadi Yaver -> Eserleri

Dergiler:
 • Ataman,Sadi Yaver. "İstanbul Folkloru"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Ağustos/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 3
 • Ataman,Sadi Yaver. "Halk Oyunlarımızın Sahneye Uygulanması Meselesi"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Mart/ 1984; Yıl: 4; Sayı: 31; Sayfa: 27
 • Ataman,Sadi Yaver | Büyükyıldız,H. Zeki | Deliorman,Leyla | Uysal,Sabri | Tüfekçi,Nida. "Türkiye´de Devletin Müzik Politikası, Panel"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Haziran-Eylül/ 1984; Yıl: 4; Sayı: 32-33; Sayfa: 21
 • Ataman,Sadi Yaver. "Tekzip"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Ekim/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 38; Sayfa: 4
 • Ataman,Sadi Yaver. "Halk Oyunlarımız ve Bölgelere Yayılışları"; Folklora Doğru; Ekim/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 18
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Araştırması Meselesi"; Folklora Doğru; Kasım/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 18
 • Ataman,Sadi Yaver. "Bağlama Üzerine"; Folklora Doğru; Şubat/ 1971; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 15
 • Ataman,Sadi Yaver. "Türk Halk Müziği ve Çokseslilik Meselesi"; Folklora Doğru; 1982; Cilt: 5; Sayı: 52; Sayfa: 9
 • Ataman,Sadi Yaver. "Ereğli Şairleri"; ; Sayı: ; Sayfa: 20
 • Ataman,Sadi Yaver. "Musiki Bahisleri: Folklor Çalışmalarında Disiplin"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 4
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklorda Metot: Köy Öğretmenleri İçin Folklor Derleme Yolları"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 21
 • Ataman,Sadi Yaver. "Anadolu Folkloru: Safranboluda "Seğmen"ler"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 46
 • Ataman,Sadi Yaver. "Müzik Folkloru: Safranbolu Düğünlerinde "; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 57
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Dağarcığından: Hür Fikirleri Yaymada Dağcıl Saz Şairlerin Rolü (*) - 1 İslamoğlu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ocak/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 6; Sayfa: 87
 • Ataman,Sadi Yaver. "Ölümü Dolaysile: Folkloru Vahit Lûtfi Salcı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 11; Sayfa: 165
 • Ataman,Sadi Yaver. "Müzik Folkloru: Mey"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ocak/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 18; Sayfa: 277
 • Ataman,Sadi Yaver. "Müzik: Türk Halk Musikisinde Çok Seslilik Meselesi - 1"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 343
 • Ataman,Sadi Yaver. "Müzik: Türk Halk Musikisinde Çok Seslilik Meselesi - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 361
 • Ataman,Sadi Yaver. "Müzik: Türk Halk Musikisinde Çok Seslilik Meselesi - 3"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Temmuz/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 24; Sayfa: 371
 • Ataman,Sadi Yaver. "UNESCO ve Milli Kültürümüzü"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1957; Cilt: 5; Yıl: 9; Sayı: 98; Sayfa Aralığı: 1553-1554
 • Ataman,Sadi Yaver. "Yurdun Dört Bucağından - IX : Kastamonu Türküleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1963; Cilt: 8; Yıl: 14; Sayı: 167; Sayfa Aralığı: 3087-3089
 • Ataman,Sadi Yaver. "Türkülü Halk Hikayeleri: Türkülü Âşık Ali Hikayesi"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 215; Sayfa Aralığı: 4147-4149
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacaoğlan"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1979; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 7
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 16"; Türk Folkloru; Aralık/ 1980; Yıl: 2; Sayı: 17; Sayfa: 8
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 17"; Türk Folkloru; Ocak/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 18; Sayfa: 9
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 18"; Türk Folkloru; Şubat/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 19; Sayfa: 9
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacoğlan"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 11
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacaoğlan - 21"; Türk Folkloru; Haziran/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 9
 • Ataman,Sadi Yaver. "İhsan Ozanoğlu"; Türk Folkloru; Eylül/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 26; Sayfa: 12
 • Ataman,Sadi Yaver. "İhsan Ozanoğlu"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 10
 • Ataman,Sadi Yaver. "Türk Musikisinin, Halk Kaynaklarından Esinlenen Büyük Ustası Hamâmi Zâde İsmail Dede Efendi"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 12
 • Ataman,Sadi Yaver. "Anadolu Halk Ağız Türleri ve Bölgeler Arası Değişik Ağızlar"; Türk Folkloru; Şubat/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 31; Sayfa: 11
 • Ataman,Sadi Yaver. "Sürüp Giden Dil Çekişmeleri Münasebetiyle: Anadolu Halk Ağız Türleri ve Bölgeler Arası Değişik Ağızlar - 3"; Türk Folkloru; Nisan/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 33; Sayfa: 7
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Araştırmaları Bakımından: Bölgelerimiz 1 (Çukurova)"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 13
 • Ataman,Sadi Yaver. "Milli Kültür ve Folkor"; Türk Folkloru; Ocak/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 66; Sayfa: 16
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Araştırmaları Bakımından: Bölgelerimiz - 4 (Ağrı)"; Türk Folkloru; Şubat/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 67; Sayfa: 16
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Araştırmaları Bakımından: Bölgelerimiz - 5 (Amasya)"; Türk Folkloru; Mart/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 68; Sayfa: 6
 • Ataman,Sadi Yaver. "Bölgelerimiz - 6 (Ankara)"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 20

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .