İnan,Abülkadir -> Eserleri

Dergiler:
  • İnan,Abülkadir. "Gazi Antep'te Alevîler"; Halk Bilgisi Haberleri; Birinikânun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 110; Sayfa: 37
  • İnan,Abülkadir. "Tarihte ve Folklorda Balkan"; Türk Dili Dergisi; Şubat/ 1954; Cilt: 3; Sayı: 29; Sayfa Aralığı: 259-261
  • İnan,Abülkadir. "Gelenekler: Yaygın Hurafeler ve Menşeleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1961; Cilt: 7; Yıl: 13; Sayı: 147; Sayfa Aralığı: 2531-2533
  • İnan,Abülkadir. "Namık Kemale`e Dair Rusça Yeni Bir Eser"; Ülkü Halkevleri ve Halkodaları Dergisi; Aralık/ 1940; Cilt: 16; Sayı: 94; Sayfa: 309

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .