Hınçer,İhsan -> Eserleri

Dergiler:
 • Hınçer,İhsan. "Memleket Davaları: Bize 100 Tane Behçet Kemal ve Rüknettin Fethi Lâzımdır!"; Folklor Postası [*]; Ocak/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 4; Sayfa: 10
 • Hınçer,İhsan. "Memleket Davaları 2 : Baştan Başa Folklor Malzemesile Dolu Bir Film "Hasret""; Folklor Postası [*]; Mart/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 6; Sayfa: 10
 • Hınçer,İhsan. "Memleket Davaları 3: Oturak Âlemi Nedir?"; Folklor Postası [*]; Mayıs/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 8; Sayfa: 10
 • Hınçer,İhsan. "Memleket Davaları 4: Aile Reislerimizi İtham Ediyorum!"; Folklor Postası [*]; Temmuz/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 10; Sayfa: 10
 • Hınçer,İhsan. "Konya Gecesi Münasebetile: Hemşerilerimizle Samimi Bir Dertleşme"; Folklor Postası [*]; Kasım-Aralık-Ocak/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 12; Sayfa: 2
 • Hınçer,İhsan. "Mevsimin Aktualitesi: Memleket Geceleri"; Folklor Postası [*]; Nisan/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 15; Sayfa: 2
 • Hınçer,İhsan. "Edebiyat Tarihimizin Kaybı: Sadeddin Nüzhet Ergun"; Folklor Postası [*]; Mayıs/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 16; Sayfa: 2
 • Hınçer,İhsan. "Kitaplar Arasında : "Karacaoğlan"ın Yeni İlâvelerle IX. Baskısı"; Folklor Postası [*]; Haziran/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 17; Sayfa: 10
 • Hınçer,İhsan. "Estikçe (Şiir)"; Folklor Postası [*]; Haziran/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 17; Sayfa: 15
 • Hınçer,İhsan. "Konya Evleri"; Folklor Postası [*]; Ekim-Kasım-Aralık/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 19; Sayfa: 2
 • Hınçer,İhsan. "Türk Folklor Araştırmalar´nı Niçin Çıkarıyoruz"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 1
 • Hınçer,İhsan. "Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Aralık/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 5; Sayfa: 72
 • Hınçer,İhsan. "Halk Şairleri: Konyalı Âşık Mehmet Yakıcı - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 7; Sayfa: 111
 • Hınçer,İhsan. "Kayıbımız: Vahit Lütfü Salcının Son Şiiri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 10; Sayfa: 158
 • Hınçer,İhsan. "Birinci Yıl Biterken"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Temmuz/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 12; Sayfa: 177
 • Hınçer,İhsan. "Halk Şairleri: Şarkışlalı Aşık Veysel Şatıroğlu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 14; Sayfa: 216
 • Hınçer,İhsan. "Dedim-Dedi"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 14; Sayfa: 218
 • Hınçer,İhsan. "Saz Şâirleri: Şarkışlalı Âşık Veysel - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 15; Sayfa: 237
 • Hınçer,İhsan. "Ayın Olayları: Ankaradaki Aşık Karşılaması - Halkbilgisi Derneğinin konferansları - Nedim Otyam'ın Başarısı - İstanbul Radyosunda Halk Musikisi"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 19; Sayfa: 302
 • Hınçer,İhsan. "Kitaplar Arasında: Milli Türk Destanı Üzerine Çalışmalar - Halûk Nihat Pepeyi ve Eserleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mart/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 20; Sayfa: 313
 • Hınçer,İhsan. "Kuruluşunun 15. Yıldönümü Münasebetile - Devlet Konservatuarı ve Halk Melodileri Derleme İşi"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 337
 • Hınçer,İhsan. "Bir Küçük Masal: Yüreğim Atıpbatır Tandırdaki Herif Gibi"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 367
 • Hınçer,İhsan. "Konya İçin"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Temmuz/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 24; Sayfa: 380
 • Hınçer,İhsan. "Halk Şiiri ve Ozanları"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1963; Cilt: 8; Yıl: 14; Sayı: 167; Sayfa Aralığı: 3077-3080
 • Hınçer,İhsan. "Derleme Faaliyetleri: Millî Folklor Enstitüsü'nün Çalışmaları"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 213; Sayfa: 4376
 • Hınçer,İhsan. "Turizm Yılı ve Folklor"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 215; Sayfa: 4129

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .