Deliorman,Leyla -> Eserleri

Dergiler:
  • Ataman,Sadi Yaver | Büyükyıldız,H. Zeki | Deliorman,Leyla | Uysal,Sabri | Tüfekçi,Nida. "Türkiye´de Devletin Müzik Politikası, Panel"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Haziran-Eylül/ 1984; Yıl: 4; Sayı: 32-33; Sayfa: 21

  • Bizi Destekleyenler