Satoğlu,Abdullah -> Eserleri

Dergiler:
  • Satoğlu,Abdullah. "Karacaoğlanın Şiirinde Kayseri - Erciyes ve Çevresi"; Eflatun ( Sanat-Fikir-Kültür-Aktüalite); Sayı: ; Sayfa: 8
  • Satoğlu,Abdullah. ""Kayseri Folkloru" Adına Sergilenen Garip Şeyler"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Mart/ 1984; Yıl: 4; Sayı: 31; Sayfa: 47
  • Satoğlu,Abdullah. "1. Uluslararası Türk Halk Edebiyatı Semineri"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 5
  • Satoğlu,Abdullah. "Anadolu Şairleri: Âşık Yanık Umman"; Türk Folkloru; Aralık/ 1980; Yıl: 2; Sayı: 17; Sayfa: 27

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .