Arısoy,Süleyman -> Eserleri

Dergiler:
  • Arısoy,Süleyman. "Evrenselleşen Nasreddin Hoca"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Haziran/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 26; Sayfa: 22
  • Arısoy,Süleyman. "Türk Folklorunda Nasreddin Hocanın Yeri"; Folklora Doğru; Eylül-Ekim/ 1972; Sayı: 25; Sayfa: 14
  • Arısoy,Süleyman. "Folklor Etnoğrafya ve San´atta Freudism, Neo-Feudism"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat/ 1973; Sayı: 27; Sayfa: 15

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .