Cunbur,Müjgan -> Eserleri

Dergiler:
  • Cunbur,Müjgan. "Mutasavvıf Halk Şairlerimizden: Sıdkî Baba"; Folklor (Türk Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 8
  • Cunbur,Müjgan. "Mersin Kültür Tarihinde Osmanlı Dönemi Bilim Adamları ve Eserleri"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 3

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .