Seyirci,Musa -> Eserleri

Dergiler:
 • Seyirci,Musa. "Antalya Evlerinde Folklorik Unsurlar"; Anadolu Folkloru; Ekim-Kasım-Aralık/ 1991; Cilt: 2; Yıl: 3; Sayı: 12; Sayfa: 495
 • Seyirci,Musa. "Yörüklerde Alaçık"; İçel Kültürü; Eylül/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 20
 • Seyirci,Musa. "Antalya´da Nalbantlık Sanatı"; Türk Etnoğrafya Dergisi [*]; 1991; Sayı: 19; Sayfa: 149
 • Seyirci,Musa. ""Eledim Eledim Höllük Eledim""; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 24
 • Seyirci,Musa. "Fethiye Yöresinde Bazı Hayvan Adları"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1983; Yıl: 5; Sayı: 49; Sayfa: 8
 • Seyirci,Musa | Topbaş,Ahmet. "Kayıhan Köyünde Türkmen Gelenekli Mezar Taşları"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 60; Sayfa: 4
 • Seyirci,Musa. "Seyirlik Oyunlarımız: Fethiye'de Arap-Kadı Oyunu"; Türk Folkloru; Aralık/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 65; Sayfa Aralığı: 17-18
 • Seyirci,Musa. "Dokuz Eylül Üniversitesi El Sanatları Sempozyumu Bildirileri"; Türk Folkloru; Şubat/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 67; Sayfa: 20
 • Seyirci,Musa. "Halkbilimci-Müzeci Süleyman Fikri Erten (1876-1962)"; Türk Folkloru; Mart/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 68; Sayfa: 11
 • Seyirci,Musa. "Afyonkarahisar Yöresi Tekke ve Yatırlar"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 5
 • Seyirci,Musa. "Afyonkarahisar`da Aile Lâkapları"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 85; Sayfa: 25
 • Seyirci,Musa. "IV. Milletlerarası Türk Halk Kültürü Kongresi Üzerine"; Türk Folkloru; Haziran/ 1991; Sayı: 93; Sayfa: 3

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .