Ülkütaşır,Mehmet Şakir -> Eserleri

Dergiler:
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Halk Edebiyatından Örnekler: Destanlar"; Folklor Postası [*]; Şubat/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 5; Sayfa: 4
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Halk Edebiyatından Örnekler: Destanlar 2"; Folklor Postası [*]; Mart/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 6; Sayfa: 4
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Folklorda Törenler"; Folklor Postası [*]; Mayıs/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 8; Sayfa: 8
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Kitaplar Arasında : Kastamonu Ninnileri"; Folklor Postası [*]; Ağustos-Eylül-Ekim/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 11; Sayfa: 13
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Kitaplar Arasında : Türkiye Türk Düğünleri Üzerine Mukayeseli Malzeme"; Folklor Postası [*]; Şubat/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 13; Sayfa: 12
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Türklerde Ad Vermek Âdetleri"; Halk Bilgisi Haberleri; Temmuz/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 81; Sayfa: 193
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Taşbebek Efsanesi"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 217
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Âşık Kurbanînin üç manzumesi"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 109; Sayfa: 8
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Sinop'ta Beşik Töreni"; Halk Bilgisi Haberleri; Birinikânun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 110; Sayfa: 40
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Sinopta Loğusa Yatağı, Kırk Hamamı ve Kırk Âdeti"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 59
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Sin Sin Oyunu"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 223
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Aba ve Abacılık"; Halk Bilgisi Haberleri; Eylül/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 119; Sayfa: 251
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Carabulus Çevresindeki Türkmen Aşiretler"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1941; Yıl: 11; Sayı: 121; Sayfa: 12
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bazı Halk Tâbirleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 35
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 61
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Derlemeler: Bir Vak'aya veya Fıkraya Dayanan Bâzı Halk Tabirleri - 3"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Aralık/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 5; Sayfa: 66
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Derlemeler: Bir Vakaya veya Fıkraya Dayanan Bazı Halk Tâbirleri - 4"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mart/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 8; Sayfa: 115
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Folklor ve Etnografya'nın Konusu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 10; Sayfa: 145
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Bir Hâtıra ve Bir Temenni: Bartın Gazetesi ve Türkiye Folkloru"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1961; Cilt: 7; Yıl: 13; Sayı: 147; Sayfa Aralığı: 2530
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Sinop´ta Selçuklular Zamanına Ait İki Tarihi Eser"; Türk Etnoğrafya Dergisi [*]; 1976; Sayı: 15; Sayfa: 117
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "70 Yıl Önce Erenköy'de Sünnet Düğünleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1979; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 3

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .