Türkoğlu,Sabahattin -> Eserleri

Dergiler:
  • Türkoğlu,Sabahattin. "Edirne Müzesindeki Edirnekâri Ağaç İşlemeleri"; Türk Etnoğrafya Dergisi [*]; 1967; Sayı: 10; Sayfa: 67
  • Türkoğlu,Sabahattin. "Dijon 1080 ve Düşündürdükleri"; Türk Folkloru; Ocak/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 18; Sayfa: 3

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .