İşçiler,Salim Sami -> Eserleri

Dergiler:
  • İşçiler,Salim Sami. "Halk Eğlenceleri: Tekirdağ`da Hıdırellez"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1961; Cilt: 6; Yıl: 12; Sayı: 143; Sayfa Aralığı: 2414-2415

  • Bizi Destekleyenler