Selek,Candan -> Eserleri

Dergiler:
  • Selek,Candan. "İncelemeler: Atasözlerinde Kadın"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1961; Cilt: 6; Yıl: 12; Sayı: 143; Sayfa: 2412

  • Bizi Destekleyenler