Kutsal,Muzaffer -> Eserleri

Dergiler:
  • Kutsal,Muzaffer. "Çankırı`da Gelenekler ve Görenekler: Şabanözünde Yaren Seçme Usülü"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1961; Cilt: 6; Yıl: 12; Sayı: 143; Sayfa Aralığı: 2411-2412

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .