Balcıoğlu,N. Refik -> Eserleri

Dergiler:
  • Balcıoğlu,N. Refik. "Tıbbi Folklor: Halk İlaçları Hakkında"; Folklor Postası [*]; Temmuz/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 10; Sayfa: 15
  • Balcıoğlu,N. Refik. "Ardahan'dan Derlenen: Halk Bilmeceleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 19; Sayfa: 301
  • Balcıoğlu,N. Refik. "Yerlere Atfedilen Hikayeler: Gerdek Kayası ve Havuz Başı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 21; Sayfa: 333
  • Balcıoğlu,N. Refik. "Saz Şairleri: Posoflu Mudamî"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1961; Cilt: 7; Yıl: 13; Sayı: 147; Sayfa Aralığı: 2537-2539

  • Bizi Destekleyenler