Gürbüz,Özgen -> Eserleri

Dergiler:
  • Gürbüz,Özgen. "Türk Müziği Ses Sistemlerine İlişkin Bir İnceleme"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Haziran/ 1976; Sayı: 17; Sayfa: 27

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .