Güneş,Abdurrahman -> Eserleri

Dergiler:
  • Güneş,Abdurrahman. "Elazığ Sarıçubuk (Bizmişan) Romanyalı Göçmenlerden Derlenen Maniler"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 48; Sayfa: 18

  • Bizi Destekleyenler