Turan,Mustafa -> Eserleri

Dergiler:
  • Turan,Mustafa. "Reçberlikte Kullanılan Araçlar"; Folklora Doğru; Ekim/ 1971; Sayı: 17; Sayfa Aralığı: 17-19
  • Turan,Mustafa. "İncelemeler: Kars`ta Koçkatımı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 214; Sayfa: 4103
  • Turan,Mustafa. "Kars'ta Yöresel Halk Oyunları"; Türk Folkloru; Haziran/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 23

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .