Varol,Veli -> Eserleri

Dergiler:
  • Varol,Veli. "Âdet ve Gelenekler: Çumra İlçesinin Alanlı Köyünde Ekime Dair Bazı Tâbirler ve Âdetler"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ocak/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 6; Sayfa: 95
  • Varol,Veli. "Gelenek ve Görenekler: Çumranın Alan Köyünde - Ekin İşleme"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 9; Sayfa: 141
  • Varol,Veli. "Gelenekler-Görenekler: Çumranın Alan Köyünde Ekin İşleme"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 15; Sayfa: 228
  • Varol,Veli. "Gelenekler-Görenekler: Çumranın Alan Köyünde Harman Dökme"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 19; Sayfa: 303
  • Varol,Veli. "Halk Çalışmaları: Cumra'nın Alan Köyünde Düğen Sürme"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 356

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .