Gelibolulu Aşık Demir -> Eserleri

Dergiler:
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Koşma"; Folklor Postası [*]; Temmuz/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 10; Sayfa: 4
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Türkü"; Folklor Postası [*]; Sayı: ; Sayfa: 15
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Koşma"; Folklor Postası [*]; Sayı: ; Sayfa: 9
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Türkü"; Folklor Postası [*]; Sayı: ; Sayfa: 8
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Türkü"; Folklor Postası [*]; Mart/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 14; Sayfa: 8
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Koçaklama"; Folklor Postası [*]; Nisan/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 15; Sayfa: 5
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Yazık"; Folklor Postası [*]; Mayıs/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 16; Sayfa: 16
  • Gelibolulu Aşık Demir. "Koçaklama - 2"; Folklor Postası [*]; Haziran/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 17; Sayfa: 17

  • Bizi Destekleyenler