Bayrak,Mehmet -> Eserleri

Dergiler:
  • Bayrak,Mehmet. "Halk Şiirinde Başkaldırı"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Ekim/ 1974; Sayı: 5; Sayfa: 6
  • Bayrak,Mehmet. "Kemal Burkay'ın Şiiri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Mayıs/ 1975; Sayı: 8; Sayfa: 3
  • Bayrak,Mehmet. "Fakir Baykurt ve Romancılığı, Hikayeciliği"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Mayıs/ 1975; Sayı: 8; Sayfa: 18
  • Bayrak,Mehmet. "Kemal Burkay`ın Şiiri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) (1. Seri); Haziran/ 1975; Sayı: 9; Sayfa: 6

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .