Erdoğan,Muzaffer -> Eserleri

Dergiler:
  • Erdoğan,Muzaffer. "Fatih Mehmet Devrinde Türk Hattatlığı"; Folklor Postası [*]; İkinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 2; Sayfa: 8
  • Erdoğan,Muzaffer | Erdoğan,Abdülkadir. "Araştırmalar: Silleli Süruri'nin Yayımlanmamış Şiirleri - 1"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 21; Sayfa: 331
  • Erdoğan,Muzaffer. "Halk Sanatları : İstanbulda Enfiyecilik"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1957; Cilt: 4; Yıl: 8; Sayı: 93; Sayfa: 1477

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .