Şener,İhsan -> Eserleri

Dergiler:
 • Şener,İhsan. "Ana Yurdumuzu Tanıyalım"; Folklor Postası [*]; Birinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 1; Sayfa: 15
 • Şener,İhsan. "Eğin'de Halk Kültür, Ahlâk ve Adetleri"; Folklor Postası [*]; İkinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 2; Sayfa: 13
 • Şener,İhsan. "Kemâliye (Eğin) Mâni ve Türküleri"; Folklor Postası [*]; Birinci Kanun/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 3; Sayfa: 12
 • Şener,İhsan. "Eğin'de Düğün Adetleri"; Folklor Postası [*]; Ocak/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 4; Sayfa: 12
 • Şener,İhsan. "Kemaliyelilerde Hayvan Sevgisi"; Folklor Postası [*]; Mart/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 6; Sayfa: 14
 • Şener,İhsan. "Bir Dava: Toprak Kanunu"; Folklor Postası [*]; Haziran/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 9; Sayfa: 16
 • Şener,İhsan. "Sosyal İncelemeleri : Gelin ve Kaynana Çekişmeleri"; Folklor Postası [*]; Ağustos-Eylül-Ekim/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 11; Sayfa: 17

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .