Sümer,Faruk -> Eserleri

Dergiler:
 • Sümer,Faruk. "Halk Türküleri"; Folklor Postası [*]; Birinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 1; Sayfa: 12
 • Sümer,Faruk. "Yürük ve Türkmen Güzelleri"; Folklor Postası [*]; İkinci Teşrin/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 2; Sayfa: 12
 • Sümer,Faruk. "Bir Halk Türküsü Veriyoruz: Yürük Kızı Türküsü"; Folklor Postası [*]; Birinci Kanun/ 1944; Cilt: 1; Sayı: 3; Sayfa: 13
 • Sümer,Faruk. "Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 1"; Folklor Postası [*]; Ağustos-Eylül-Ekim/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 11; Sayfa: 14
 • Sümer,Faruk. "Bazı Gezginlere Göre Konya"; Folklor Postası [*]; Kasım-Aralık-Ocak/ 1945; Cilt: 1; Sayı: 12; Sayfa: 12
 • Sümer,Faruk. "Baz Kelime ve Yer Adları Hakkında Düşünceler - 2"; Folklor Postası [*]; Şubat/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 13; Sayfa: 15
 • Sümer,Faruk. "Dil İncelemeleri: Bazı Kelime ve Yer Adları Hakkında - 3"; Folklor Postası [*]; Mart/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 14; Sayfa: 17
 • Sümer,Faruk. "Halk Edebiyatı: Bozkır Destanı"; Folklor Postası [*]; Ekim-Kasım-Aralık/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 19; Sayfa: 15

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .