Timuçin,Afşar -> Eserleri

Dergiler:
  • Timuçin,Afşar. "Boş Beşik İçin Notlar"; Folklora Doğru; Nisan-Mayıs-Haziran/ 1983; Cilt: 5; Yıl: 14; Sayı: 54; Sayfa: 7
  • Timuçin,Afşar. "Bir Bilim Olarak Halk Edebiyatının Genel Özellikleri ve Öbür Bilimlerle Yakınlıkları"; Folklora Doğru; Ekim/ 1987; Cilt: 6; Yıl: 18; Sayı: 56; Sayfa: 63
  • Timuçin,Afşar. "Bir Kültür Değerleri Araştırması Olarak Halkbilimin Halk Edebiyatına Katkısı"; Folklora Doğru; Ocak-Nisan/ 1988; Cilt: 6; Yıl: 19; Sayı: 57-58; Sayfa: 39

  • Arama

    Bizi Destekleyenler

    .