Beşe,M. Enver -> Eserleri

Dergiler:
  • Beşe,M. Enver. "Anadolu Düğünleri: Orhangazi Köylerinde Düğün"; Folklor Postası [*]; Şubat/ 1946; Cilt: 2; Sayı: 13; Sayfa: 16
  • Beşe,M. Enver. "İstanbulcu"; Halk Bilgisi Haberleri; Birinikânun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 110; Sayfa: 42
  • Beşe,M. Enver. "Anadoluda Muharrem Ayini"; Halk Bilgisi Haberleri; Mayıs/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 115; Sayfa: 158
  • Beşe,M. Enver. "İki Mutasavvıf Şair: Turabî ve Edip Harabî"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mart/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 20; Sayfa: 319

  • Bizi Destekleyenler