Öztelli,Cahit -> Eserleri

Dergiler:
 • Öztelli,Cahit. "Eskileri Okumak"; Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi; Ekim/ 1957; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 3
 • Öztelli,Cahit. "Halk Edebiyatı Araştırmaları: Seksen Yıl Önce Karacaoğlan`ın Köyünde"; Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi; Kasım/ 1957; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 5
 • Öztelli,Cahit. "Doğanın Ozanı Karaca Oğlan"; Eflatun ( Sanat-Fikir-Kültür-Aktüalite); Sayı: ; Sayfa: 5
 • Öztelli,Cahit. "Zile'de kullanılan halk ilaçları"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 109; Sayfa: 15
 • Öztelli,Cahit. "Edebiyat Tarihi: Belgesel Bir Şiiri Dolayısıyla Kul Himmet Üstadım"; Sivas Folkloru; Ağustos/ 1973; Yıl: 1; Sayı: 7; Sayfa: 11
 • Öztelli,Cahit. "Türk Dili ve Saz Şairleri"; Türk Dili Dergisi; Ağustos/ 1954; Cilt: 3; Sayı: 35; Sayfa Aralığı: 659-663
 • Öztelli,Cahit. "Zile`den Notlar: At Hakkında Bir Araştırma"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mart/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 8; Sayfa: 127
 • Öztelli,Cahit. "Zile`den Notlar: At Hakkında Bir Araştırma - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 9; Sayfa: 140
 • Öztelli,Cahit. "Kitaplar: "; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 206
 • Öztelli,Cahit. "Tetkikler: Kâtip Türküsü - 2"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 206
 • Öztelli,Cahit. "Halk Şairleri: XVIII. Asır Şairlerinden Sefili'nin Bir Cenk Destanı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 15; Sayfa: 229
 • Öztelli,Cahit. "Halk Şâirleri: Kul Hüseyinin Yaş Destanı"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Kasım/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 16; Sayfa: 247
 • Öztelli,Cahit. "Araştırmalar: Kuloğlu Hakkında"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Aralık/ 1950; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 17; Sayfa: 267
 • Öztelli,Cahit. "Saz Şairleri: Kuloğlunun Yeni Bulunmuş Şiirleri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Şubat/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 19; Sayfa: 299
 • Öztelli,Cahit. "Tetkikler: Âşık Ömer Hakkında Üç Yeni Vesika"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 21; Sayfa: 325
 • Öztelli,Cahit. "Folklor Araştırmaları: Zile Manileri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 349
 • Öztelli,Cahit. "Kitaplar Arasında: "; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1951; Cilt: 1; Yıl: 2; Sayı: 23; Sayfa: 359
 • Öztelli,Cahit. "Folklor Enstitüsü İhtiyacı ve Kuroğlu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Kasım/ 1952; Cilt: 2; Yıl: 4; Sayı: 40; Sayfa Aralığı: 625-627
 • Öztelli,Cahit. "İncelemeler: Karaca Oğlan´ın Yaşadığı Çağ"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Eylül/ 1957; Cilt: 5; Yıl: 9; Sayı: 98; Sayfa Aralığı: 1555-1556
 • Öztelli,Cahit. "Araştırmalar: Müzik ve Halksazlar ile İlgili Bazı Maddeler"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1958; Cilt: 5; Yıl: 9; Sayı: 105; Sayfa: 1678
 • Öztelli,Cahit. "Araştırmalar: Hızır ve Abı Hayatın Yeri Hakkında"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ekim/ 1961; Cilt: 7; Yıl: 13; Sayı: 147; Sayfa Aralığı: 2525-2527
 • Öztelli,Cahit. "Âdet ve Ananeler: Yağma Geleneği"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Haziran/ 1963; Cilt: 8; Yıl: 14; Sayı: 167; Sayfa Aralığı: 3080-3082
 • Öztelli,Cahit. "Araştırmalar: Dede Korkut Üzerine Bazı Notlar"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 213; Sayfa: 4374
 • Öztelli,Cahit. "Folklorun Konusu ve Derleme Metodu"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Mayıs/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 214; Sayfa Aralığı: 4101-4103

 • Arama

  Bizi Destekleyenler

  .