www.halkbilimi.com - Kategoriler

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Ankara Üniversitesi
Sedat Veyis Örnek Belgeliği


Kategoriler

 • 00. Genel Konular     7
 • _____ 00.01. Türkiye' deki folklor kuruluşları     8
 • _____ 00.02. Yurt dışındaki folklor kuruluşları     0
 • _____ 00.03. Folklorcuların biyografileri     11
 • _____ 00.04. Yerleşme yerleriyle ilgili belgeler     4
 • _____ 00.05. Kaynak kişilerle ilgili belgeler     0
 • _____ 00.06. Folklor atlasları    0
 • 01. Yerleşim- yerleşim türleri    0
 • _____ 01.01. Sürekli yerleşim (köy, kasaba, kent)    0
 • _____ 01.02. Geçici yerleşim (yaylak, kışlak)    1
 • 02. Dil-Anlatım     0
 • _____ 02.01. Halk etminolojisi     1
 • _____ 02.02. Ad verme (onomastik)     3
 • _____ 02.03. Ağızlar     9
 • _____ 02.04. Kelime hazinesi (vokabulary)     1
 • _____ 02.05. Beden hareketleriyle anlatım, haberleşme     0
 • _____ 02.06. Beden hareketleri dışında anlatım, haberleşme     0
 • _____ 02.07. Değişik konuşmalar, çağırmalar    0
 • 03. Halk Edebiyatı     1
 • _____ 03.01. Destanlar     13
 • _____ 03.02. Efsaneler     78
 • __________ 03.02.01. Evliya Menkabeleri     0
 • __________ 03.02.02. Memoratlar    0
 • _____ 03.03. Masallar     58
 • _____ 03.04. Halk Hikayeleri     8
 • _____ 03.05. Fıkralar    8
 • __________ 03.05.01. Nasrettin Hoca    2
 • _____ 03.06. Atasözleri     17
 • _____ 03.07. Deyimler     7
 • _____ 03.08. Tekerlemeler     5
 • _____ 03.09. Bilmeceler     16
 • _____ 03.10. Ağıtlar    2
 • _____ 03.11. Maniler     24
 • _____ 03.12. Ninniler    4
 • _____ 03.13. Aşık-Tekke Edebiyatı     6
 • __________ 03.13.01. Aşık-Tekke Edebiyatının özellikleri    1
 • __________ 03.13.02. Türler     0
 • __________ 03.13.03. Aşık-Tekke Edebiyatı şairleri ve eserleri     124
 • _____ 03.14. Kalıplaşmış Sözler    1
 • _____ 03.15. Alkışlar (Dualar)     5
 • _____ 03.16. Kargışlar (Beddualar)     5
 • _____ 03.17. Yeminler    0
 • _____ 03.18. Selamlar     0
 • _____ 03.19. Küfüler, argo sözleri     1
 • _____ 03.20. Tekerlemeler     0
 • _____ 03.21. Okşamalıklar     0
 • _____ 03.22. Nasihatler     0
 • _____ 03.23. Satıcı sözleri     0
 • _____ 03.24. Hitaplar, çağırmalar     1
 • 04. Halk Mimarisi    15
 • _____ 04.01. Konut Çeşitleri    23
 • _____ 04.02. Hayata Yardımcı Yapılar (Çeşme, Han vb)    2
 • _____ 04.03. Yapı Teknikleri    1
 • _____ 04.04. Halk Mimarları, Yapı Ustaları    1
 • _____ 04.05. Konutlarda ve Yardımcı Yapılarda Bölümler, Süsleme    0
 • _____ 04.06. Konutlarda ve Yardımcı Yapılarda Süsleme    0
 • _____ 04.07. Konutlarda ve yardımcı yapılarda aydınlanma    0
 • _____ 04.08. Konutlarda ve yardımcı yapılarda aydınlanma    0
 • _____ 04.09. Konutların döşenmesi, kullanımı    0
 • _____ 04.10. Ev eşyası; türleri, yapımı, kullanışı    0
 • 05. Halk Taşıtları (Taşıma Teknikleri)     0
 • _____ 05.01. Kara Taşımacılığı    0
 • _____ 05.02. Deniz Taşımacılığı    0
 • 06. Halk Ekonomisi    2
 • _____ 06.01. Hayvancılık    3
 • __________ 06.01.01. Bakımı    0
 • __________ 06.01.02. Beslenmesi    0
 • __________ 06.01.03. Korunması    0
 • _____ 06.02. Çobanlık    0
 • _____ 06.03. Hayvansal ürünlerin elde edilişleri    0
 • _____ 06.04. Hayvancılıkla ilgili araç – gereçler    0
 • _____ 06.05. Tarım - rençberlik    0
 • __________ 06.05.01. Ekme, biçme, ürün alma    0
 • __________ 06.05.02. Tarım araç - gereçleri    0
 • _____ 06.06. Avcılık    0
 • __________ 06.06.01. Av türleri (kara, deniz avlan)    0
 • __________ 06.06.02. Av araçları ve teknikleri    0
 • _____ 06.07. Arıcılık    0
 • 07. Halk Mutfağı    7
 • _____ 07.01. Besin türleri    0
 • __________ 07.01.01. Hayvansal besinler    0
 • __________ 07.01.02. Bitkisel besinler    1
 • _____ 07.02. Yiyecek ve içeceklerin korunması    0
 • _____ 07.03. Mutfak araç ve gereçleri, kullanışları    0
 • _____ 07.04. Yiyecek Türleri ve Yapılışları    8
 • _____ 07.05. İçecek Türleri ve Yapılışları    0
 • _____ 07.06. Belirli Gün ve Törenlerde Yenilip İçilenler ve Yapılışları    0
 • _____ 07.07. Sofra düzeni    0
 • _____ 07.08. Sofra Gelenek ve Görenekleri    0
 • 08. Ölçme, tartma, hesaplama birimleri; zaman ve mesafe kavramları    0
 • _____ 08.01. Ölçme Birimleri    0
 • _____ 08.02. Tartma Birimleri    0
 • _____ 08.03. Hesaplama Birimleri    0
 • 09. Halk Sanatları ve Zenaatleri    21
 • _____ 09.01. Yapım tekniklerine göre el sanatları    1
 • _____ 09.02. Hammaddelerine göre el sanatları    0
 • _____ 09.03. Meslekler    4
 • _____ 09.04. Halk Resmi    0
 • 10. Giyim - kuşam - süs    14
 • _____ 10.01. Giyim - kuşam    0
 • __________ 10.01.01. Erkek giyimi    0
 • __________ 10.01.02. Kadm giyimi    2
 • __________ 10.01.03. Çocuk giyimi    0
 • __________ 10.01.04. Günlük giyim    0
 • __________ 10.01.05. Törensel giyim    2
 • __________ 10.01.06. Meslekleri ve yaş gruplarım belirleyen giyim-kuşam    0
 • _____ 10.02. Süsleme    2
 • 11. Halk Bilgisi     1
 • _____ 11.01. Halk Hekimliği     13
 • _____ 11.02. Halk Veterinerliği (Baytarlık)     1
 • _____ 11.03. Halk Botaniği     1
 • _____ 11.04. Halk Zoolojisi     0
 • _____ 11.05. Halk Meteorolojisi     1
 • _____ 11.06. Halk Takvimi     1
 • _____ 11.07. Halk Hukuku     0
 • _____ 11.08. Halk Matematiği    0
 • _____ 11.09. ----    1
 • 12. Geçiş dönemleri     2
 • _____ 12.01. Doğum     20
 • _____ 12.01.01 Doğum Öncesi    0
 • _______________ 12.01.01.01. Kısırlığı Giderme, Gebe Kalma    0
 • _______________ 12.01.01.02. Aşerme    0
 • _______________ 12.01.01.03. Gebelik    0
 • _______________ 12.01.01.04. Çocuğun Cinsiyeti    0
 • _______________ 12.01.01.05. Gebe Kadının Kaçınmaları / Uygulamaları    0
 • __________ 12.01.02. Doğum Sırası    0
 • __________ 12.01.03. Doğum Sonrası    0
 • _______________ 12.01.03.01. Çocuğun Göbeği ve Eşi    0
 • _______________ 12.01.03.02. Lohusalık    0
 • _______________ 12.01.03.03. Al Karısı Tasarımı    0
 • _______________ 12.01.03.04. Kırk Basması Tasarımı    0
 • _______________ 12.01.03.05. Kırklama İşlemi    0
 • _____ 12.02. Çocuk Çağı     8
 • __________ 12.02.01. Ad    0
 • _______________ 12.02.01.01. Ad Koyma    0
 • _______________ 12.02.01.02. Adı Belirleyen Etmenler    0
 • _______________ 12.02.01.03. Göbek Adı    0
 • _______________ 12.02.01.04. Takma Ad    0
 • __________ 12.02.02. Çocuk Görme    0
 • __________ 12.02.03. Diş Hediği (Buğdayı)    0
 • __________ 12.02.04. Geleneksel Sağaltma Pratikleri ve İşlemleri    0
 • __________ 12.02.05. Sünnet     5
 • _______________ 12.02.05.01. Sünnet Çocuğunun Yaşı, Sünnet Zamanı    0
 • _______________ 12.02.05.02. Tören ya da Düğün Hazırlığı    0
 • _______________ 12.02.05.03. Çocuğun Hazırlanması    0
 • _______________ 12.02.05.04. Sünnet İşlemi ve Sünnetçi    0
 • _______________ 12.02.05.05. Hediye - Armağan    0
 • _______________ 12.02.05.06. Kirvelik    0
 • _____ 12.03. Evlenme     39
 • __________ 12.03.01. Evlenme Biçimleri    0
 • __________ 12.03.02. Evlilik Çağı - Yaşı    0
 • __________ 12.03.03. Evlenme Aşamaları    0
 • _______________ 12.03.03.01. Görücülük, Dünürcülük / Kız Bakma, Kız İsteme    0
 • _______________ 12.03.03.02. Söz Kesimi    0
 • _______________ 12.03.03.03. Nişan    0
 • __________ 12.03.04. Düğün    6
 • _______________ 12.03.04.01. Kına Gecesi    0
 • _______________ 12.03.04.02. Düğün    0
 • _______________ 12.03.04.03. Nikah - Gerdek    0
 • __________ 12.03.05. Hediye, Bağış, Ödemeyle İlgili Adetler    0
 • __________ 12.03.06. Evlenmeyle İlgili Ritüel ve Büyüsel İçerikli İşlemler    0
 • _____ 12.04. Askerlik Çağı     2
 • __________ 12.04.01. AskereUğurlama    0
 • __________ 12.04.02. Asker Karşılama    0
 • _____ 12.05. Hac     0
 • __________ 12.05.01. Hacı uğurlama    0
 • __________ 12.05.02. Hacı karşılama    0
 • _____ 12.06. Ölüm     9
 • __________ 12.06.01. Ölüm Öncesi    0
 • _______________ 12.06.01.01. Ölümü Düşündüren Önbelirtiler    0
 • _______________ 12.06.01.02. Kaçınmalar    0
 • __________ 12.06.02. Ölüm Sırası    1
 • _______________ 12.06.02.01. Ölüm Olayının Duyrulması    0
 • _______________ 12.06.02.02.Ölümden Hemen Sonra Yapılan İşlemler    0
 • _______________ 12.06.02.03. Ölünün Gömülmeye Hazırlanışı    0
 • __________ 12.06.03. Ölüm Sonrası    0
 • _______________ 12.06.03.01. Belli Günler    0
 • _______________ 12.06.03.02. Ölü Yemeği    0
 • _______________ 12.06.03.03. Yas    0
 • _______________ 12.06.03.04. Başsalığı ve Avutucu Sözler    0
 • _______________ 12.06.03.05. Destan ve Ağıtlar    0
 • _______________ 12.06.03.06. Mezarlıklar, Mezar Taşlarına Yazılanlar, Simgeler    0
 • 13. Günlük hayala ilgili gelenek ve görenekler     4
 • 14. Bayramlar, Törenler, Kutlamalar     5
 • _____ 14.01. Dini Bayramlar     1
 • __________ 14.01.01. Kandiler     0
 • __________ 14.01.02. Kutsal aylar, günler    0
 • _____ 14.02. Yerel nitelikli bayramlar    0
 • __________ 14.02.01. Hıdırellez    2
 • __________ 14.02.02. Nevruz     1
 • _____ 14.03. Milli Bayramlar     1
 • 15. Dayanışma, Yardımlaşma ve Eğitim Kurumları     1
 • _____ 15.01. Ahilik     1
 • _____ 15.02. Efe, seymen kuruluşları     0
 • _____ 15.03. Dini kuruluşlar (tarikatler)     1
 • _____ 15.04. Cinse ve yaşa dayalı Örgütler    0
 • _____ 15.05. Komşuluk, mısafirperverlik     0
 • _____ 15.06. İmece     0
 • _____ 15.07. Zekat, hayır işleri     0
 • _____ 15.08. Vakıflar     0
 • 16 . İnanışlar     31
 • _____ 16.01. Tabiat olaylarıyla ilgili inanışlar     5
 • _____ 16.02. Canlı varlıklarla ilgili inanışlar     1
 • __________ 16.02.01. Canlı varlıklarla ilgili uğur getiren inanışlar    0
 • __________ 16.02.02. Canlı varlıklarla ilgili uğursuzluk getiren inanışlar    0
 • _____ 16.03. Cansız varlıklar ilgili inanışlar     1
 • __________ 16.03.01. Cansız varlıklar ilgili uğur getiren inanışlar    0
 • __________ 16.03.02. Cansız varlıklar ilgili uğursuzluk getiren inanışlar    0
 • _____ 16.04. Dini inanışlar     2
 • _____ 16.05. Nazar-Nazarlık     9
 • _____ 16.06. Yatırlarla, ziyaret yerleriyle ilgili inanışlar     3
 • _____ 16.07. Fal     2
 • _____ 16.08. Rüya    0
 • __________ 16.08.01. Rüya Tabirleri    0
 • _____ 16.09. Büyü     8
 • __________ 16.09.01. Büyü Teknikleri    0
 • __________ 16.09.02. Büyü Malzemeleri    0
 • _____ 16.10. Yağmur duası     2
 • _____ 16.11. Kurban, adak     0
 • __________ 16.11.01. Kurban    0
 • __________ 16.11.02. Adak    0
 • 17 . Halk Tiyatrosu    2
 • _____ 17.01. Gölge Oyunu    0
 • _____ 17.02. Orta Oyunu    0
 • _____ 17.03. Meddahlık     0
 • _____ 17.04. Kukla     0
 • _____ 17.05. Köy seyirlik oyunları    7
 • 18. Halk Oyunları (Danslar)     53
 • _____ 18.01. Oyunların Doğuş Hikayeleri     3
 • _____ 18.02. Oyunların Çeşitleri     3
 • _____ 18.03. Oyunlarda Giyim-Kuşam Süslenme     3
 • _____ 18.04. Oyunlarda Çalgılar, Müzik     1
 • _____ 18.05. Oyunların Figürlerle Anlatımı     0
 • 19. Halk Müziği    30
 • _____ 19.01. Halk Müziğinin Özellikleri     0
 • _____ 19.02. Türküler     41
 • __________ 19.02.01.Türkülerin Çıkış Hikayeleri    2
 • _____ 19.03. İlahiler    0
 • _____ 19.04. Türk Sanat Müziği    0
 • _____ 19.05. Halk Çalgıları     14
 • 20. Çocuk Oyunları     9
 • _____ 20.01. Temsili nitelikteki oyunlar    0
 • _____ 20.02. Beceriyi ve yeteneği amaçlayan oyunlar    0
 • _____ 20.03. Oyuncak türleri ve nitelikleri    0
 • 21. Oyun-Eğlence-Spor    0
 • _____ 21.01. Büyüklerin oyunları, eğlenceleri     3
 • _____ 21.02. Geleneksel Sporlar     0
 • _____ 21.03. Eğlence ve spor araç ve gereçleri     1
 •