www.halkbilimi.com - Kategori -> 16 . İnanışlar

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


16 . İnanışlar

Makaleler:

 • Ayşe,Duvarcı. "Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar"; Bilig; Ocak/ 2005; Sayı: 32; Sayfa: 125
 • Erdek,Kenan. "Gezlevi Köyü İncelemeleri"; Halkbilimi; Haziran/ 1976; Sayı: 17; Sayfa: 20
 • Bozkale,Saliha | Haraççı,Sıdıka | Budak,Feyzullah | Çetin,İsmet. "Sivas, Şarkışla İlçesi Akçakışla Bucağındaki Çoraplar ve Çorapçılık"; Halkbilimi; Şubat/ 1979; Cilt: 6; Sayı: 48; Sayfa: 10
 • Alkan,Seviye. "Harput Folklorundan Örnekler"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 5
 • Telek,Semra. "Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 56
 • Yenidoğan,Sevil. "Ruhlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 88
 • Telek,Semra. "Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mayıs, Haziran, Temmuz/ 1970; Yıl: 2; Sayı: 13-14-15; Sayfa: 69
 • Roux,Jean Paul. "Türkler ve Moğollarda Su Kutsaldır"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 38; Sayfa: 31
 • Kara,Ruhi | Ballı,Osman. "Erzincan Folklorundan Örnekler"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Şubat/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 8; Sayfa: 30
 • Ballı,Osman. "Halk İnançları"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 16
 • Tezel,Naki. "İstanbulda Loğusalık Âdetleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 1
 • Özkan,Şahin. "İnançlar, Yılanlar, Tarsus ve Korikos"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 10
 • Çobanoğlu,Aysun. "Halk Kültüründe Yılan Motifi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 31
 • Erbek,Güran. "Elibelinde Motifi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 18
 • Başoğlu,Bekir. "Boyabat Yöresinde Çeşitli İnançlar"; Türk Folkloru; Kasım/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 28; Sayfa: 26
 • Üçer,Müjgan. "Sivas´ta Hamam Gelenekleri - 1"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 6
 • Taner,Nuri. "Halk Kültüründe Ay - 1"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 11
 • Taner,Nuri. "Halk Kültüründe Ay - 2"; Türk Folkloru; Şubat/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 31; Sayfa: 20
 • Taner,Nuri. "Halk İnanmalarında Cin ve Cin Tutma"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 11
 • Toygar,Kâmil. "Şabanözü´de "Çiğdem Gezmesi""; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 15
 • Yardımcı,Mehmet. "Zile ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 18
 • Çağlar,Ali Turan. "İçel Folklorundan Çizgiler"; İçel Kültürü; Mayıs/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 13
 • Özkan,Şahin. "İnançlar, Yılanlar, Tarsus ve Korikos"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 10
 • Soydinç,Özer. "Kilis'te Kadınlar Arasında İtibar Edilen Adet ve An'aneler"; Folklora Doğru; Aralık/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 18
 • Öğütücü,Rahmi Korkut. "Köy Tetkikleri: Boz Tekke Köyü"; Aksu (Giresun ve Çevresi Halkevlerinin Dergisi); Eylül/ 1940; Cilt: 2; Sayı: 24-8; Sayfa: 18
 • Uysal,Ali Rıza. "Ispartada Halk İnanmaları"; Halk Bilgisi Haberleri; BirinciTeşrin/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 120; Sayfa: 276
 • Tütüncü,Mehmet Ali. "Ispartada Halk İnanmaları"; Halk Bilgisi Haberleri; BirinciTeşrin/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 120; Sayfa: 277
 • Elmacı,Nuran. "Bakacak Köyünde Doğumla İlgili Geleneksel Uygulamalar ve Değişme"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 12; Sayfa: 23
 • Kaşmer,Ramazan. "Kavacık Köyü Halk Edebiyatı ve İnanışları"; Gerede Kültür,Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Bülteni (GERKAV); Haziran/ 2018; Yıl: 23; Sayı: 23; Sayfa: 56
 • Aras,Sıtkı. "Balık ve Folklorumuzdaki Yeri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 21

 • Kitaplar:

 • Örnek,Sedat Veyis (2017) . Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Örnek,Sedat Veyis (2014) . 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 •