www.halkbilimi.com - Kategori -> 12.01. Doğum

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


12.01. Doğum

Makaleler:

 • İnanç,Talât | Arıkan,Sema | Sarı,Lütfi. "Şiran Köylerinde Doğumla İlgili Âdet ve İnanışlar"; Folklora Doğru; Şubat/ 1971; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 28
 • Erdek,Kenan. "Gezlevi Köyü İncelemeleri"; Halkbilimi; Haziran/ 1976; Sayı: 17; Sayfa: 20
 • Yeşilçay,Serpil. "Doğum ve Sonrasıyla İlgili Gelenekler"; Halkbilimi; Mart/ 1977; Cilt: 4; Sayı: 25; Sayfa: 15
 • Yeşilçay,Serpil. "Doğum ve Sonrasıyla İlgili Gelenekler"; Halkbilimi; Nisan/ 1977; Cilt: 4; Sayı: 26; Sayfa: 21
 • Telek,Semra. "Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 56
 • Telek,Semra. "Doğum Hakkındaki Bâtıl İnançlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mayıs, Haziran, Temmuz/ 1970; Yıl: 2; Sayı: 13-14-15; Sayfa: 69
 • Tezel,Naki. "İstanbulda Loğusalık Âdetleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 1
 • Bağışkan,Tuncer. "Karşılaştırma Yöntemiyle Kıbrıslı Türk ve Rumlarda Ortak İnanç ve Uygulamalar - 1"; Has-Der Halkbilimi ; Kasım/ 1988; Yıl: 3; Sayı: 88/3 (11); Sayfa: 14
 • Gür,Faik. "Uşak Araştırması - 3"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 20
 • Şahin,Sibel. "Aydın Yöresi Tahtacıları´nda Erginleme Törenleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 2
 • Yardımcı,Mehmet. "Zile ve Çevresinde Görülen Çeşitli İnanışlar"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 18
 • Işık,Haşim Şekip. "Trakya´da Doğum Gelenekleri"; Halkbilimi; Şubat/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 36; Sayfa: 27
 • Bayrı,Mehmet Halit. "İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar I."; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 49
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Sinopta Loğusa Yatağı, Kırk Hamamı ve Kırk Âdeti"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 59
 • Bayrı,Mehmet Halit. "İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar II."; Halk Bilgisi Haberleri; Şubat/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 112; Sayfa: 76
 • Bayrı,Mehmet Halit. "İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar III."; Halk Bilgisi Haberleri; Mart/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 113; Sayfa: 97
 • Bayrı,Mehmet Halit. "İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar IV."; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 114; Sayfa: 121
 • Bayrı,Mehmet Halit. "İstanbulda Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler ve İnanmalar V."; Halk Bilgisi Haberleri; Mayıs/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 115; Sayfa: 153
 • Bayrı,Mehmet Halit. "Ispartada Doğum ve Çocukla İlişkili Âdetler"; Halk Bilgisi Haberleri; BirinciTeşrin/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 120; Sayfa: 265
 • Elmacı,Nuran. "Bakacak Köyünde Doğumla İlgili Geleneksel Uygulamalar ve Değişme"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 12; Sayfa: 23
 • Özder,M. Adil. "Yusufeli Folkloru: Doğum ve Çocuk Üstüne Gelenekler, İnançlar"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan/ 1967; Cilt: 10; Yıl: 18; Sayı: 213; Sayfa: 4390
 •