www.halkbilimi.com - Kategori -> 03.02. Efsaneler

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


03.02. Efsaneler

Makaleler:

 • Ünver,A. Süheyl. "Efsaneler: Ayasofya Türk Efsaneleri Hakkında"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 9
 • Ayşe,Duvarcı. "Türklerde Tabiat Üstü Varlıklar ve Bunlarla İlgili Kabuller, İnanmalar, Uygulamalar"; Bilig; Ocak/ 2005; Sayı: 32; Sayfa: 125
 • Aksoy,Musa. "Devederesi Köyü İncelemesi"; Halkbilimi; Şubat/ 1976; Sayı: 13; Sayfa: 17
 • Erdek,Kenan. "Gezlevi Köyü İncelemeleri (3) - Hikaye, Efsane ve Masallar"; Halkbilimi; Mayıs/ 1976; Sayı: 16; Sayfa: 16
 • Kazancı,Necati. "Yamalak Köyü İzlenimleri"; Halkbilimi; Kasım/ 1976; Sayı: 21; Sayfa: 3
 • Işık,İsmail | Sonat,Mehmet Halit | Kazancı,Necati. "Kargalı Köyü İncelemesi"; Halkbilimi; Ağustos/ 1977; Cilt: 4; Sayı: 30; Sayfa: 25
 • Es,Selçuk. "Konya Efsaneleri"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ağustos/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 16
 • Yenidoğan,Sevil. "Ruhlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 88
 • Demiray,M.Güner. "Gemereğin Kuruluş Söylencesi"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Haziran-Eylül/ 1984; Yıl: 4; Sayı: 32-33; Sayfa: 43
 • Kara,Ruhi. "Erzincan Efsanelerinden Örnekler"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Ağustos/ 1979; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 8
 • Taş,Fahri. "Kazankaya Efsanesi"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Kasım/ 1979; Yıl: 1; Sayı: 5; Sayfa: 10
 • Ballı,Osman. "Kemah"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Ocak/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 7; Sayfa: 17
 • Ballı,Osman. "Halk İnançları"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 16
 • Özdemir,Mustafa. "Alaçayır Köyü´nden İki Efsane Örneği"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 18
 • Çakmak,Hüseyin. "Tarihi, Kültürü, İnancı ve Doğasıyla Kemorobel-V ile Söylencelerin Işığında Dünyanın Oluşumu ve Bazı Varlıklar"; Munzur; 2001; Yıl: 2; Sayı: 7; Sayfa: 24
 • Erhat,Azra. "Efsaneler Anadolusu : 3 - Boğazlar"; İmece; Mayıs/ 1961; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 26
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Taşbebek Efsanesi"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 217
 • Gökbuket,Mine. "Koç Boynuzu Motifi ve Bunun Geleneklere, Dokumalara Yansımaları"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 37
 • Anonim. "Çeçen Folklorundan Bir Örnek "Zeka Köprüsü""; Mamuli; Ocak/ 1997; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 21
 • Özkan,Şahin. "İnançlar, Yılanlar, Tarsus ve Korikos"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 10
 • Dulkadir,Hilmi. "Mersin´de Derlenen Efsaneler-2"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 13
 • Anıl,Engin. "Hz. Ömer Tekkesi"; Has-Der Halkbilimi ; Kasım/ 1987; Sayı: 87/5 (8); Sayfa: 7
 • Ergenekon,Begümşen. "Keykavus-Kerkenes Efsaneleri ve Şahmurat"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 2
 • Çobanoğlu,Aysun. "Halk Kültüründe Yılan Motifi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 31
 • Erbek,Güran. "Elibelinde Motifi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 18
 • Yaman,Ali. "Literatürde Yeni Bir Alevi Ocağı "Ağlarca İbrahim""; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 28
 • Başoğlu,Bekir. "Köy Odaları, Ay ve Güneşe Dair"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 19
 • Başoğlu,Bekir. "Boyabat Yöresinde Çeşitli İnançlar"; Türk Folkloru; Kasım/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 28; Sayfa: 26
 • Taner,Nuri. "Halk Kültüründe Ay - 1"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 11
 • Taner,Nuri. "Halk İnanmalarında Cin ve Cin Tutma"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 11
 • Uyguner,Muzaffer. "Kandıra´da Akça Koca Üzerine Söylentiler"; Türk Folkloru; Ocak/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 54; Sayfa: 23
 • Atlay,Doğan. "Mut Yöresinde Söylenen Söylenceler"; İçel Kültürü; Ocak/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 7; Sayfa: 23
 • Şimşek,Esma. "Çukurova Efsanlerinden Örnekler"; İçel Kültürü; Temmuz/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 8; Sayfa: 8
 • Özkan,Şahin. "İnançlar, Yılanlar, Tarsus ve Korikos"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 10
 • Dulkadir,Hilmi. "Mersin´de Derlenen Efsaneler - 2"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 13
 • Alpaslan,İsmet. ""Nuh Efsanesi" nde Hayvan Motifleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 85; Sayfa: 22
 • İnanç,Talât. "Dünya Folklorunda Yeryüzü"; Folklora Doğru; Kasım/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 15
 • İnanç,Talât. "Dünya Folklorunda Yıldızlar"; Folklora Doğru; Aralık/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 10
 • Beyazgül,M. Emin. "Kanı (Kanlı) Mağara Öyküsü"; Harran; 1983; Sayı: 20; Sayfa: 5
 • Güzelbey,Cemil Cahit. "Hacı Kermo'nun Öyküsü"; Harran; 1983; Sayı: 22; Sayfa: 5
 • Güney,Emrullah. "Efsanelerde İnsancıl Yönler, Din Ayrılıklarının Yok Oluşu, Benzeşmeler"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim-Aralık/ 1984; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 34; Sayfa: 46
 • Boydak,Melih. "Elazığ-Harput Müziğinde Söyentiler (Rivayetler) ve Gerçekler Üzerine Bir İnceleme"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1986; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 35; Sayfa: 50
 • Erhat,Azra. "Efsaneler Anadolusu:4 Troia"; İmece; Haziran/ 1961; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 24
 • Tan,Nail. "Şeyhler Köyü Efsanesi ve Hacet Bayramı"; Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi; Mart/ 1976; Yıl: 20; Sayı: 218; Sayfa: 21
 • Alptekin,Ali Berat. "Mersin Efsaneleri"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 21
 • Önder,Mehmet. "İçel'in Folklor Gül Destesi"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 5
 • Duman,Halis. "Malatya Efsanesi"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1941; Yıl: 11; Sayı: 121; Sayfa: 23
 • Ergenekon,Begümşen. "Keykavus-Kerkenes Efsaneleri ve Şahmurat"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 11; Sayfa: 3
 • Ceyhan,Kübra Nur. "Külef Köyü"; Gerede Kültür,Kalkınma ve Dayanışma Vakfı Bülteni (GERKAV); Haziran/ 2018; Yıl: 23; Sayı: 23; Sayfa: 64

 • Gazeteler:

 • Sağaltıcı,Ümit. "Samandağ Değil Süveydiye". Samandağ Ayna Gazetesi. 19 Temmuz 2013.

 • Kitaplar:

 • Kara,Ruhi (1994) . Erzincan Efsaneleri Üzerine Bir Araştırma. Ankara: Eryaksan Yayınları.
 • Kavcar,Cahit () . İnönü Üniversitesi Efsane Derleme Yarışması. Malatya: İnönü Üniversitesi Yayınları.
 • Uykucu,Ekrem (1979) . İlçeleriyle Birlikte İstanbul. İstanbul: Kahraman Yayınları.
 • Nesim,Ali | Öznur,Şevket (2012) . Kıbrıs Türk Lültürü ve Kıbrıs Efsaneleri. Lefkoşa/Kıbrıs: Gökada Yayınları.
 • Aydın,Mehmet (2013) . Bayat ve Afyonkarahisar Çevresi Söylenceleri. Ankara: Kültür Ajans Yayınları.
 • Özen,Ahmet Özden (2017) . Yukarı Fırat Efsaneleri. İstanbul: Ceres Yayınları.
 • Küçük,Abdurrahim (2017) . Konya'nın Efsaneleri. Konya: Nüve Kültür Merkezi Yayınları.
 • Alptekin,Ali Berat (1993) . Fırat Havzası Efsaneleri (Metinler). Antakya: Kültür Ofset Basımevi.
 • Gezgin,Deniz (2014) . Hayvan Mitosları. İstanbul: Sel Yayınları.
 • Gezgin,Deniz (2010) . Bitki Mitosları. İstanbul: Sel Yayınları.
 • Sakaoğlu,Saim (1976) . 101 Anadolu Efsanesi. İstanbul: Damla Yayınevi.
 • Seyidoğlu,Bilge (2005) . Erzurum Efsaneleri. İstanbul: Dergâh Yayınları.
 • Örnek,Sedat Veyis (2017) . Sivas ve Çevresinde Hayatın Çeşitli Safhalarıyla İlgili Bâtıl İnançların ve Büyüsel İşlemlerin Etnolojik Tetkiki. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.
 • Örnek,Sedat Veyis (2014) . 100 Soruda İlkellerde Din, Büyü, Sanat, Efsane. Ankara: BilgeSu Yayıncılık.

 • Web Siteleri:

 • Anonim. "Efsaneler". 14/04/2014 12:00:00 tarihinde erişildi. (Link: http://www.karakocan.s5.com/efsaneler.htm)
 • Anonim. "Kanlı Pelit". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/kanli-pelit_17-05-2016)
 • Anonim. "Hasan Dede İle Ali Baba". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/hasan-dede-ile-ali-baba_17-05-2016)
 • Anonim. "Hasan Dağ". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/hasan-dagi_17-05-2016)
 • Anonim. "Aksaray Adı Nereden Gelmiştir?". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/aksaray-adi-nereden-gelmistir_17-05-2016)
 • Anonim. "Şehr-i Süleha". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/sehr-i-suleha_17-05-2016)
 • Anonim. "Çıngı Taş Efsanesi". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/cingi-tas-efsanesi_17-05-2016)
 • Anonim. "Erenler Mağarası (Eshab-ı Kehf)". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/erenler-magarasi-eshab-i-kehf_17-05-2016)
 • Anonim. "Narlıgöl Efsanesi". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/narligol-efsanesi_17-05-2016)
 • Anonim. "Nigâh Hatun Efsanesi". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/nigah-hatun-efsanesi_17-05-2016)
 • Anonim. "Helvadere Efsanesi". 02/11/2016 09:57:39 tarihinde erişildi. (Link: http://aksaraykulturturizm.com/tr/efsanelerimiz/helvadere-efsanesi_17-05-2016)
 • Anonim. "Kurt Baba Efsanesi". 02/11/2016 10:59:41 tarihinde erişildi. (Link: http://www.alucrahaber.com/yazar/kurt-baba-hz-2313.html)
 • Özen,Kutlu. "Sivas Yöresinde Kurtlarla İlgili İnançlar". 02/11/2016 11:14:31 tarihinde erişildi. (Link: http://www.kutluozen.com/default.asp?part=yazilar&islem=oku&id=11)
 • Anonim. "Badran Köyü’nde Pir Cemal Abdal Hakkında Bir Menkıbe...". 02/11/2016 11:14:32 tarihinde erişildi. (Link: http://www.gomanweb.org/index.php/tum-haberler/goman-ve-cevre-koeyleri-haberleri/6790-badran-koeyue-nde-pir-cemal-abdal-hakk-nda-bir-menk-be)
 •