www.halkbilimi.com - Kategori -> 03.13.03. Aşık-Tekke Edebiyatı şairleri ve eserleri

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


03.13.03. Aşık-Tekke Edebiyatı şairleri ve eserleri

Makaleler:

 • Bayrı,Mehmet Halit. "Halk Edebiyatı: Konyalı Âşık Rıza"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 6
 • Gocul,Basri. "Türk Milli Destanı Oğuzlama"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 8
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Etütler: Kaygusuz Apdal Hakkında Etütler - 1"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos/ 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 14
 • İren,Ufuk. "Karacaoğlan ve Kadın"; Folklora Doğru; Kasım-Aralık/ 1973; Sayı: 32; Sayfa: 13
 • Mollow,Rıza. "Aşık Garip Üzerine Tetkiklerin Bugünkü Durumu"; Folklora Doğru; Kasım-Aralık/ 1975; Sayı: 43; Sayfa: 3
 • Gökalp,Mehmed. "Ardanuç´lu Esrarî"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 59
 • Anonim. "Bir Halk Ozanı: İbrahim Kurnaz"; Folklora Doğru; 1980; Cilt: 5; Sayı: 51; Sayfa: 45
 • Bayrak,Mehmet. "Kemal Burkay`ın Şiiri"; Halkbilimi; Haziran/ 1975; Sayı: 9; Sayfa: 6
 • Aksoy,Musa. "Devederesi incelemesi"; Halkbilimi; Mart/ 1976; Sayı: 14; Sayfa: 14
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri: 3 - Hacı Tâlîbi"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ağustos/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 4; Sayfa: 20
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri: 4 - Hacı Tâlîbi"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Eylül/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 5; Sayfa: 15
 • Cunbur,Müjgan. "Mutasavvıf Halk Şairlerimizden: Sıdkî Baba"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 8
 • Dizdaroğlu,Hikmet. "Muhibbî ve Mevlid´i"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 14
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri: 6 - Ceyhûni"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 34
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri: 7 - Ceyhûni"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mayıs, Haziran, Temmuz/ 1970; Yıl: 2; Sayı: 13-14-15; Sayfa: 20
 • Onk,Nizamettin. "Sümmani ile Gülperi"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mayıs, Haziran, Temmuz/ 1970; Yıl: 2; Sayı: 13-14-15; Sayfa: 33
 • Tokdemir,Hayrettin. "Şavşat Şairleri : 3 - Firakî, Sefilî"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Haziran/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 26; Sayfa: 16
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri: 12 - Kâmilî"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Haziran/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 26; Sayfa: 20
 • Tokdemir,Hayrettin. "Şavşat Şairleri : 3 - Bilal"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Temmuz/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 19
 • Okay,Haşim Nezihi. "Zile Şairleri - 13 : Kâmili"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Temmuz/ 1971; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 27
 • Yılmaz,Celal. "Halk Ozanlarımız : Aşık Daimi (1932 - 15 Nisan 1983)"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mart/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 37; Sayfa: 14
 • Demiray,M.Güner. "Aşık Mehmet Ali Işık"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mart/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 37; Sayfa: 17
 • Reyhani,Âşık Yaşar. "Erzincan Güzellemesi"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 4
 • Albayrak,Nurettin. "Erzincan´lı Tasavvuf Şairi Tüfekçizade Salih Baba"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Eylül/ 1980; Yıl: 2; Sayı: 13; Sayfa: 31
 • Günal,Ziya. "Koşmalar"; Halk Bilgisi Haberleri; Eylül/ 1937; Yıl: 6; Sayı: 71; Sayfa: 227
 • Ataman,Sadi Yaver. "Ereğli Şairleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 20
 • Yalman,Ali Rıza. "Gaziantep Halk Şairleri - 1"; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 78; Sayfa: 130
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Servet Bey Baba"; Halk Bilgisi Haberleri; Temmuz/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 81; Sayfa: 200
 • Yalman,Ali Rıza. "Gaziantep Halk Şairleri - 3"; Halk Bilgisi Haberleri; Temmuz/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 81; Sayfa: 205
 • Ertekin,Eşref. "Âşık Emrah´a Dair"; Halk Bilgisi Haberleri; Haziran/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 116; Sayfa: 175
 • Doğan,Ahmet. "Müştak Baba´nın Şiirlerinde Atasözleri ve Deyimler"; Anadolu Folkloru; Ekim-Kasım-Aralık/ 1991; Cilt: 2; Yıl: 3; Sayı: 12; Sayfa: 499
 • Okay,Haşim Nezihi. "Ruhsatinin Basılmamış Koşmaları"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 231
 • Alişar,Fahrettin. "Mersin´de Yaşayan Bir Halk Şairi : Aşık Hüseyin Gülmez"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 15
 • Sarıçiçek,Veysel. "Emlek Alevi Şairler"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1998; Sayı: 5; Sayfa: 27
 • Aydın,Veysel. "Beste:Adsız"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1998; Sayı: 5; Sayfa: 30
 • Kula,İrfan. "Hasan Bülbül ve Üç Telli"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1998; Sayı: 5; Sayfa: 35
 • Dündar,Selahattin. "Âşık Şenlik"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1998; Sayı: 5; Sayfa: 38
 • Ataman,Sadi Yaver. "Aşk Bülbülü Karacoğlan"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 11
 • Yıldız,Yusuf. "Karslı Halk Ozanı Âşık İlâm Erdener"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 23
 • Anonim. "Yunus Emre (Şiir)"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 28
 • Anonim. "Bir Zamanlar (Şiir)"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 6
 • Dizdaroğlu,Hikmet. "Türk Saz Şiirinde İlk Örnekler - 2"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 7
 • Anonim. "Yunus Vardır (Şiir)"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 12
 • Özder,M. Adil. "Yusufeli´li Keşfi Kaynakçası Üstüne"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 13
 • Dizdaroğlu,Hikmet. "Türk Saz Şiirinde İlk Örnekler - 2"; Türk Folkloru; Kasım/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 28; Sayfa: 6
 • Elçin,Şükrü. "Gubâri´nin Şairnamesi"; Türk Folkloru; Kasım/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 28; Sayfa: 10
 • Dizdaroğlu,Hikmet. "Türk Saz Şiirinde İlk Örnekler - 3"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 6
 • Anonim. "Tecer (Şiir)"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 11
 • Yund,Kerim. "Rahmetli Ali İzzet Özkan"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 16
 • Gökalp,Mehmed. "Keşfi Üzerine Birkaç Not"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 17
 • Anonim. "Devrişan Olduk (Şiir)"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 5
 • Başoğlu,Bekir. "Boyabat Yöresi Halk Ozanları"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 19
 • Anonim. "Tadı Yoktur (Şiir)"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 29
 • Üçyıldız,Celâl Necati. "Torosların Halk Ozanı Felteş Aramızdan Ayrıldı"; Türk Folkloru; Ocak/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 30; Sayfa: 31
 • Anonim. "Koşma (Şiir)"; Türk Folkloru; Şubat/ 1982; Yıl: 3; Sayı: 31; Sayfa: 6
 • Anonim. "Fırsat Bulsa (Şiir)"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 5
 • Memişoğlu,Ragıp. "Çaynâme"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 9
 • Mehmet,Kara. "Âşık Cemalî"; Türk Folkloru; Ocak/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 54; Sayfa: 24
 • Önder,Ali Rıza. "Hak Yolcusu Seyrani"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 12
 • Ataman,Sadi Yaver. "Bölgelerimiz - 6 (Ankara)"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 20
 • Anonim. "Sağ Çalar (Şiir)"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 29
 • Özdemir,Halit. "Ardanuç´lu Âşık Nevzat´ı Kaybettik"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 30
 • Birdoğan,Nejat. "Azerbaycan Âşık Sanatı"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 70; Sayfa: 3
 • Nasrattinoğlu,İrfan Ünver. "Gobustanlı Âşık Rıza"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 70; Sayfa: 13
 • Anonim. "Birin Sat (Şiir)"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 70; Sayfa: 29
 • Anonim. "Ola Silifke"; İçel Kültürü; Mayıs/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 7
 • Dulkadir,Hilmi. "Bektaşi Şiirleri - 2"; İçel Kültürü; Mayıs/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 12
 • İvgin,Hayrettin. "Yeniceli Âşık Ali Baki"; İçel Kültürü; Eylül/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 14
 • Dulkadir,Hilmi. "Bektaşi Şiirleri - 3"; İçel Kültürü; Eylül/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 22
 • Özen,Kutlu. "Çukurovalı âşık Ferrahi Anıldı"; İçel Kültürü; Eylül/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 29
 • Dulkadir,Hilmi. "Bektaşi Şiirleri - 4"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 14
 • Bozyiğit,Ali Esat. "Gündeşlioğlu"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 17
 • Çınar,Ali Abbas. "Aşık Zülfikar Divani ve Mut ile Karacaoğlan Hakkında İki Şiir"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 30
 • Seyhan,Özcan. "Silifkeli Halk Ozanı Kâzım Yüzbaşıoğlu"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 34
 • Anonim. "Var Karacaoğlan (Şiir)"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 35
 • Anonim. "Mut (Şiir)"; İçel Kültürü; Ocak/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 7; Sayfa: 20
 • Anonim. "Ceyhan Nehri (Şiir)"; İçel Kültürü; Ocak/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 7; Sayfa: 21
 • Anonim. "Lehçemiz (Şiir)"; İçel Kültürü; Ocak/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 7; Sayfa: 22
 • Anonim. "Bizim Karacaoğlan (Şiir)"; İçel Kültürü; Temmuz/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 8; Sayfa: 27
 • Anonim. "Duygu Duygu Silifke"; İçel Kültürü; Temmuz/ 1989; Yıl: 3; Sayı: 8; Sayfa: 27
 • Alişar,Fahrettin. "Mersin´de Yaşayan Bir Halk Şairi: Aşık Hüseyin Gülmez"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 15
 • Anonim. "Aynalar (Şiir)"; İçel Kültürü; Ocak/ 1993; Yıl: 7; Sayı: 25; Sayfa: 17
 • Alpay,Bedri. "Urfa Şairleri: Ahmet Kâtibî"; Harran; 1983; Sayı: 20; Sayfa: 9
 • Önder,Ali Rıza. "Hak Yolcusu Seyrani"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim-Aralık/ 1984; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 34; Sayfa: 60
 • Büyükyıldız,H. Zeki. "Aşık Davut Sulari ile Röportaj"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1986; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 35; Sayfa: 37
 • Demir,Adnan. "Aşık Ali Koşar "Aşık Lolo Ali""; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1986; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 35; Sayfa: 40
 • Bayrı,Mehmet Halit. "Edip Harabi"; Barbaros (Halkevi Dergisi); Mart/ 1949; Sayı: 8; Sayfa: 10
 • Mert,Durşen (Aşık Nurşah). "Güledur"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 8
 • Şavşatlı Aşık Kara. "Koşma"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 13
 • Samsunlu Aşık Kemâli Bülbül. "Aşık Yaşayanlar"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 15
 • Eroğlu,İdirs (Aşık Meydani). "Atatürk İlkeleri ve İnılâpları"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 17
 • Özen,Kutlu. "Ölümünün Onuncu Yılında Âşık Veysel'e Deyişler"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 24
 • Kayaoğlu,Ömer. "Yerinme"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 31
 • Gül,Mehmet Ali. "Küle Benziyoruz Küle"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 31
 • Aşık Bayram Köroğlu. "Aşık Veysel'e Deyişler Adlı Kitap Dolaysıyle"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 32
 • Aşık İsmet Namlı. "Dört Eylül"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 32
 • Oğuz,Zeki. "Ünlü Halk Ozanlarımız Karacaoğlan ve Dadaloğlu'nun Dizelerinde Yörükler Yaylalar - 1"; Konya Çalı Kültür ve Sanat Dergisi; Şubat/ 2007; Sayı: 90; Sayfa: 3
 • Ertaş,Mustafa. "Karacaoğlan Anasının Evi"; Konya Çalı Kültür ve Sanat Dergisi; Şubat/ 2007; Sayı: 90; Sayfa: 22
 • Dökmeci,Cenanî. "Elazığ Olmayan Gerçek Elazığ'lılar"; Geleneksel Kürsübaşı; Nisan/ 1970; Sayı: ; Sayfa: 16
 • Dulkadir,Hilmi. "Bektaşi Şiirleri"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 9
 • Önder,Mehmet. "İçel'in Folklor Gül Destesi"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 5
 • Ülkütaşır,Mehmet Şakir. "Âşık Kurbanînin üç manzumesi"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 109; Sayfa: 8
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairleri VIII"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 109; Sayfa: 11
 • Bayrı,Mehmet Halit. "Eşrefoğlu"; Halk Bilgisi Haberleri; Birinikânun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 110; Sayfa: 25
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler IX."; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 54
 • Çelik,Fahreddin. "Ahıskalı Gül Ali"; Halk Bilgisi Haberleri; Şubat/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 112; Sayfa: 92
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler X."; Halk Bilgisi Haberleri; Mart/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 113; Sayfa: 109
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Hatay Halk Şairleri"; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 114; Sayfa: 126
 • Çelik,Fahreddin. "Karslı Kurbanî"; Halk Bilgisi Haberleri; Nisan/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 114; Sayfa: 133
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Bir Köroğlu Koşması"; Halk Bilgisi Haberleri; Mayıs/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 115; Sayfa: 160
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler XI."; Halk Bilgisi Haberleri; Temmuz/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 117; Sayfa: 200
 • Bayrı,Mehmet Halit. "Âşık Nesimî"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 217
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler XII."; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 218
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Şair Aynî"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 118; Sayfa: 224
 • Bayrı,Mehmet Halit. "Âşık Pesendî"; Halk Bilgisi Haberleri; Eylül/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 119; Sayfa: 241
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler XIII."; Halk Bilgisi Haberleri; Eylül/ 1941; Yıl: 10; Sayı: 119; Sayfa: 254
 • Salcı,Vahit Lütfi. "Kızılbaş Şairler XIV."; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1941; Yıl: 11; Sayı: 121; Sayfa: 2
 • Anonim. "Röportaj: Talip Özkan"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 11; Sayfa: 25
 • Öztelli,Cahit. "Halk Edebiyatı Araştırmaları: Seksen Yıl Önce Karacaoğlan`ın Köyünde"; Çağrı Aylık Fikir ve Sanat Dergisi; Kasım/ 1957; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 5
 • Taşlıova,Şeref. "Develi'de Yapılan 3. Seyrani Şenliklerinde Gördüklerim"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1983; Yıl: 5; Sayı: 49; Sayfa: 22
 • Gülbahçe, (Aşık) Salim. "Ayrılık (Şiir)"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1983; Yıl: 5; Sayı: 49; Sayfa: 23
 • Gül,Muhsin. "Sıtkı Baba Divanından"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1983; Yıl: 5; Sayı: 49; Sayfa: 28
 • Aşık Gevheri. "Yoktur (Şiir)"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 60; Sayfa: 8
 • Kul Hüseyin. "Sabreyle (Şiir)"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 60; Sayfa: 15
 • Alpaslan,İsmet. "4. Seyrani Seminer ve Şenliklerin Ardından"; Türk Folkloru; Temmuz/ 1984; Yıl: 5; Sayı: 60; Sayfa: 16
 • Anonim. "Okuyucularımıza"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 2
 • Önder,Ali Rıza. "Seyrani'nin Eğitici Yönü"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 3
 • Elçin,Şükrü. "Diyârî Baba'nın Şiirleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 7
 • Köroğlu,H.. "Folklorculuk Meseleleri: Türk Âşık Şiirleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 17
 • Sakaoğlu,Saim. "Cönkler Arasında - 2"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 24
 • Karabulut,Halil. "Cümle Mahluklardan (Şiir)"; Türk Folkloru; Aralık/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 65; Sayfa: 16
 • Köksal,Hasan. "Bilinmeyen Âşıklar : Âşık Canımoğlu"; Türk Folkloru; Aralık/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 65; Sayfa: 23
 • Karabulut,Halil. "Gelmiyor Elimden Birşey (Şiir)"; Türk Folkloru; Ocak/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 66; Sayfa: 17
 • Gül,Mehmet Ali. "Pazarcık (Şiir)"; Türk Folkloru; Ocak/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 66; Sayfa: 19

 • Kitaplar:

 • Kaan,Ertuğrul Mustafa (1964) . Hacı Bektaşı Veli. İstanbul: Gayret Kitabevi.

 • Web Siteleri:

 • İpek,İsmail. "Sakın Cahilin Yanına". 27/05/2018 19:56:52 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=852)
 • Karacaoğlan. "Üryan Geldim Gene Üryan Giderim". 30/05/2018 06:29:58 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=994)
 • Durak,Hasan. "Bu Nasıl Sevdaymış". 30/05/2018 06:34:55 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=254)
 • Aşık Hatayi (Şah İsmail). "Gerekmez Bana (Şu Alemi)". 14/10/2018 14:29:19 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=10148)
 • Aşık Gevheri. "Bugün Ben Bir Bağa Girdim". 03/04/2019 11:39:55 tarihinde erişildi. (Link: https://www.antoloji.com/bugun-ben-bir-baga-girdim-siiri/)
 • Aşık Hatayi (Şah İsmail). "Ezel bahar olmayınca". 14/04/2019 10:57:03 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=2267)

 • Videolar:

 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Yahu [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 15/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=PHS5pgDhcS0)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Candan Ya Ali [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=YSz7tQiXrsE)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Bir Dünya İstiyoruz [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=p8WFDufgs2U)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Direzi Nedir [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=xjYO7KGxUAg)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Urfa Semahı [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=XYken_ezh5s)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Suçum [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=Pq6HgXdG5Vw)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Vücudum Şehri [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=ZnHTLCu2vh4)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Başlık Parası Almasınlar [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=PsaB9KGLHME)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Kelp Ürür Kervan Yürür [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=xB2Ker_gx44)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Ah Eyledim Of Eyledim [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=IceOMhpiu_w)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Diktiğimiz Fidanlar [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=Vel4wwu61MU)
 •