www.halkbilimi.com - Kategori -> 09. Halk Sanatları ve Zenaatleri

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


09. Halk Sanatları ve Zenaatleri

Makaleler:

 • Arşık,Arsin. "Bir Derleme Gezisi Notları"; Folklora Doğru; Kasım-Aralık/ 1973; Sayı: 32; Sayfa: 20
 • Kazancı,Necati | Yayla,Satılmış. "Yamalak´ta Dokumacılık"; Halkbilimi; Kasım/ 1976; Sayı: 21; Sayfa: 7
 • Durul,Yusuf. "Halı ve Kilimlerde Kız Motifleri"; Türk Etnoğrafya Dergisi; 1956; Sayı: 1; Sayfa: 91
 • Özer,Bora. "Dokumacılık Üzerine"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mayıs, Haziran, Temmuz/ 1970; Yıl: 2; Sayı: 13-14-15; Sayfa: 46
 • Alper,Naim | Ant,Metin. "Tezgah"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1986; Sayı: 86/2 (2); Sayfa: 23
 • Güven,Fatma. "Olga Rauf'un Anısına - Köy El Sanatları"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1987; Sayı: 87/4 (7); Sayfa: 5
 • Öztürk,İsmail. "El Sanatlarının Halkbilim İçindeki Yeri ve El Sanatları ile Uğraşan Kamu Kuruluşlarının Konuya Yaklaşması"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 3
 • Ebek,Güran. "Çarpanlar"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 14
 • Öncel,Rüştü. "El Sanatları ve Kooperatifcilik"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 29
 • Gökbuket,Mine. "Koç Boynuzu Motifi ve Bunun Geleneklere, Dokumalara Yansımaları"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 37
 • Altınbaş,E. Tekin. "El Sanatlarının Geliştirilmesi ve Korunmasında Ele Alınacak Tedbirler ve Devlete Düşen Görevler"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 48
 • Altay,Aynur. "El Sanatlarının Eğitimdeki Yeri"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 57
 • Doğruol,Hatice. "Gelir ve Geleneksellil Açısından Ayaş´ta Çorapçılık"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 64
 • Öztürk,İsmail. "Güneykışla ve Kuzeykışla Köylerinde İşleme, Dokuma, Örgü Üzerine Bir Araştırma Denemesi"; Halkbilimi; Ağustos/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 42; Sayfa: 28
 • Öztürk,İsmail. "Güneykışla ve Kuzeykışla Köylerinde İşleme, Dokuma, Örgü Üzerine Bir Araştırma Denemesi"; Halkbilimi; Eylül/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 43; Sayfa: 10
 • Lekesiz,Zübeyde | Tombak,Sultan. "Bardız Kilimleri"; Halkbilimi; Eylül/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 43; Sayfa: 18
 • Nailer,Özalp. "Bölgelerimizden El İşi örnekleri"; Has-Der Halkbilimi ; Kasım/ 1987; Sayı: 87/5 (8); Sayfa: 5
 • Aydın,Öznur. "Karatepe Kızyusuflu Köyü`de Dokuma ve El Sanatları"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 85; Sayfa: 27
 • Çağırır,Mustafa | Durgun,Aytürk. "Arşivimizden Seçmeler Cam ve İşlenişi"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ocak/ 1990; Sayı: 39; Sayfa: 35
 • Soylu,Sıtkı. "Mut Yöresinde Kök Boyacılık"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 28

 • Fotoğraflar:

 • Mustafa Şenalp. "Yılan Ağcı TESBİH ". 01/03/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: http://babaninyeri.blogspot.com.tr/2013/03/ylan-agc-tesbih.html)
 •