www.halkbilimi.com - Kategori -> 19.05. Halk Çalgıları

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


19.05. Halk Çalgıları

Makaleler:

 • Aksoy,Musa. "Devederesi incelemesi"; Halkbilimi; Mart/ 1976; Sayı: 14; Sayfa: 14
 • Güzelbey,Cemil Cahit. "Gaziantep Halk Müziği ve Burada Yapılan Tambura, Nefesli Sazlar"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 38; Sayfa: 43
 • Kurt,İlhan. "Hayri Dev, Üç Telli Bağlama ve Çam Düdüğü"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 12
 • Koç,Ersan. "Bağlamanın Yapısal Serüveni"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 30
 • Aydın,Ali Fuat. "Bağlamada Artık İliki Aralığı İçeren Makamların İcrasında Kullanılabilecek İki Düzen Önerisi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 42
 • Tunalı,Erol. "Bir Uzun Saplı Telli Saz Olan Tanburun Akustik Analizi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 12
 • Markoff,İrene. "Türk Saz Ailesi ve Onun Bulgaristan ve Yugoslavya´daki Balkan Karşılıkları: Karşılaştırmalı Bir Bakış"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 33
 • Önal,Özay. "Bağlamada Göğüs Tahtası ve Geleneksel Takma Tekniği"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 38
 • Akdemir,Naci. "Kocaköy´de "Dilsiz Kaval""; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 8
 • Önaldı,M. Şenel. "Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri"; Folklora Doğru; Kasım/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 13
 • Önaldı,M. Şenel. "Türk Halk Müziği Çalgı Aletleri Çeşitleri ve Bünyeleri 2"; Folklora Doğru; Aralık/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 23
 • Özdemir,Mehmet Ali. "Bağlama Ailesinde Standartlık Sorunu"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ocak/ 1990; Sayı: 39; Sayfa: 32
 • Taner,Nuri. "Silivri'de Çalınan Davullar"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 22
 • Kösemihal,Mahmut Ragıp. "Tulum Düdüğü ve Boru"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinci Teşrin/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 109; Sayfa: 2
 •