www.halkbilimi.com - Kategori -> 19.02. Türküler

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


19.02. Türküler

Makaleler:

 • Su,Ruhi. "Halk Türkülerinin Şiirle İlişkisi ve Derlenmesi"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 35
 • Artun,Erman. "Tekirdağ´dan Ağıt, Ninni ve Türküler"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 38
 • Gökalp,Mehmed. "Köroğlu Kollarından Kirizoğlu Mustafa Bey Kolu ve Türküleri"; Folklora Doğru; Ocak-Şubat-Mart/ 1976; Cilt: 4; Sayı: 44; Sayfa: 61
 • Kazancı,Necati | Yayla,Satılmış. "Yamalak´ta Halk Oyunları, Halk Müziği"; Halkbilimi; Kasım/ 1976; Sayı: 21; Sayfa: 14
 • Düren,Reşat. "Halk Türkülerimiz Üzerine"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Şubat, Mart, Nisan/ 1970; Yıl: 1; Sayı: 10-11-12; Sayfa: 58
 • Duygulu,Melih. "Türkülerimiz"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Mart/ 1989; Yıl: 4; Sayı: 37; Sayfa: 52
 • Ballı,Osman. "Kemah"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Kasım/ 1979; Yıl: 1; Sayı: 5; Sayfa: 12
 • Taş,Fahri. "Türkülerimiz ve Oyunlarımız"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 13
 • Akçay,Nilgün Elmas. "Bizim Ayvan Türküsü"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 19
 • Taş,Fahri. ""Erzincan dan Kemah´tan.." Türkülerimiz ve Oyunlarımız - 3"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Haziran/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 12; Sayfa: 11
 • Albayrak,Nurettin. "Erzincan´da Derlenen Necip´in Türküsü ve Hikâyesi"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Haziran/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 16; Sayfa: 33
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Halk Türküleri - 1"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciteşrin (Kasım)/ 1937; Yıl: 7; Sayı: 73; Sayfa: 2
 • Güleç,Hamdi. "Halk Edebiyatımızdan: Eskişehir Halkbilim Ürünleri ve Türkülerle Geleneksel Halk Oyunlarının İçindeki Yeri"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ağustos/ 2004; Cilt: 6; Sayı: 58; Sayfa: 9
 • Çavaz,Ali. "Barak Folkloru (2)"; Folklora Doğru; Ekim/ 1987; Cilt: 6; Yıl: 18; Sayı: 56; Sayfa: 41
 • Dağlıoğlu,Hikmet Turhan. "Halk Türküleri"; Halk Bilgisi Haberleri; Ağustos/ 1938; Yıl: 7; Sayı: 82; Sayfa: 223
 • Karabaş,Seyfi. "´Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına´Türküsünün Gösterdikleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 8; Sayfa: 9
 • Karabaş,Seyfi. "´Manda Yuva Yapmış Söğüt Dalına´Türküsünün Gösterdikleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 7
 • Aksu,Barış. "Bozkırdaki Renk:Ihlara (Ihlara Türküleri)"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 38
 • Uslu,Öner. "Adem Kardeş Türküsü"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 47
 • Uslu,Öner. "Gevenesliler´e Göre Ormancı Olayı"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 69
 • Aydın,Ali Fuat. "Muğla Yöresinden Bir Derleme Problemi: İnce Hava -İnceoğlu İkilemi"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 51
 • Büyükbaş,Ali Osman. "Gesi Bağları"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 78
 • Anonim. "Beste"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 84
 • Bozyiğit,Ali Esat. "Karaşar ""Beypazarı" Folkloru"; Türk Folkloru; Mayıs/ 1981; Yıl: 2; Sayı: 22; Sayfa: 20
 • Alptekin,Ali Berat. "Silifke Yörüklerinin Yaylalara Göçerken Söyledikleri Türküler"; Türk Folkloru; Ekim/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 27; Sayfa: 19
 • Ataman,Sadi Yaver. "Türk Musikisinin, Halk Kaynaklarından Esinlenen Büyük Ustası Hamâmi Zâde İsmail Dede Efendi"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 12
 • Başoğlu,Bekir. "Boyabat Yöresi Türküleri"; Türk Folkloru; Aralık/ 1981; Yıl: 3; Sayı: 29; Sayfa: 24
 • Canku,Kumru. "Göz Bizi"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 17
 • Kaya,Doğan. "Ortaköy ve Çevre Folkloru Araştırması"; Türk Folkloru; Şubat/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 43; Sayfa: 26
 • Ataman,Sadi Yaver. "Bölgelerimiz - 6 (Ankara)"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 20
 • Uslu,Mustafa. "Egzilerine, Şekillerine ve Konularına Göre: Yozgat Türküleri Üzerine Bir Tasnif Denemesi"; Türk Folkloru; Nisan/ 1985; Yıl: 6; Sayı: 69; Sayfa: 27
 • Arıkan,Çınar. "Hasret Türküsü"; İçel Kültürü; Nisan/ 1988; Yıl: 2; Sayı: 5; Sayfa: 21
 • Karabulut,Murat. "Dursunbey`de Barana Sohbetleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1986; Yıl: 8; Sayı: 85; Sayfa: 12
 • Anonim. "Kınalı Keklik (Gız Saçın Sallanıyor)"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1986; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 35; Sayfa: 48
 • Boydak,Melih. "Elazığ-Harput Müziğinde Söyentiler (Rivayetler) ve Gerçekler Üzerine Bir İnceleme"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ekim/ 1986; Cilt: 5; Yıl: 4; Sayı: 35; Sayfa: 50
 • Uslu,Mustafa. "Yozgat Folkloru'ndan"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ocak/ 1990; Sayı: 39; Sayfa: 50
 • Tezel,Naki. "Dinar Türküleri"; Halk Bilgisi Haberleri; İkinciKanun/ 1940; Yıl: 10; Sayı: 111; Sayfa: 66
 • İnam,Ahmet. "Yemenimde Hakikat"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 12; Sayfa: 2
 • Kartal,Numan. "Köroğlu Türküsünün Yeni Bölümleri"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 32
 • Özdemir,Fuat. "Ermeni Kızı Türküsü"; Türk Folkloru; Aralık/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 65; Sayfa: 30

 • Web Siteleri:

 • İpek,İsmail. "Sakın Cahilin Yanına". 27/05/2018 19:56:52 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=852)
 • Karacaoğlan. "Üryan Geldim Gene Üryan Giderim". 30/05/2018 06:29:58 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=994)
 • Durak,Hasan. "Bu Nasıl Sevdaymış". 30/05/2018 06:34:55 tarihinde erişildi. (Link: https://www.turkudostlari.net/soz.asp?turku=254)

 • Videolar:

 • TRT. "Tahsin Uslu-Kendim Gurbet Elde, Gönlüm Sılada". 15/11/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=wZOvl533ynU)
 • TRT. "Safiye Ayla-Yemen Türküsü". 15/11/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=tNsudNvAXW8)
 • Kalan Müzik. "Dertli Divani - Yazık Sana [ Diktiğimiz Fidanlar © 2018 Kalan Müzik ]". 14/09/2018 00:00:00 tarihinde erişildi. (Link: https://www.youtube.com/watch?v=xuX2L3YaOpU)
 •