www.halkbilimi.com - Kategori -> 18. Halk Oyunları (Danslar)

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

.


18. Halk Oyunları (Danslar)

Makaleler:

 • Aksoy,Musa. "Devederesi incelemesi"; Halkbilimi; Mart/ 1976; Sayı: 14; Sayfa: 14
 • Taş,Fahri. "Türkülerimiz ve Oyunlarımız"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Mart-Nisan/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 9-10; Sayfa: 13
 • Taş,Fahri. ""Erzincan dan Kemah´tan.." Türkülerimiz ve Oyunlarımız - 3"; Erzincan Mengüceli Dergisi; Haziran/ 1980; Yıl: 1; Sayı: 12; Sayfa: 11
 • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Temmuz/ 1986; Sayı: 86/1 (1); Sayfa: 2
 • Serdengeçti,Mustafa. "Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış"; Has-Der Halkbilimi ; Temmuz/ 1986; Sayı: 86/1 (1); Sayfa: 12
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız; Çiftetelli"; Has-Der Halkbilimi ; Temmuz/ 1986; Sayı: 86/1 (1); Sayfa: 19
 • Kanol,Kani. "Folklor Alanında Kullanılan Metod ve Teknikler"; Has-Der Halkbilimi ; Temmuz/ 1986; Sayı: 86/1 (1); Sayfa: 33
 • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1986; Sayı: 86/2 (2); Sayfa: 2
 • Serdengeçti,Mustafa. "Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1986; Sayı: 86/2 (2); Sayfa: 8
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Karşılama"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1986; Sayı: 86/2 (2); Sayfa: 19
 • Kanol,Kani. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 3
 • Serdengeçti,Mustafa. "Yakın Geçmişteki Folklor Çalışmalarımıza Bakış"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 11
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Sirto"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 14
 • Akün,Erdinç. "Halkbilimi ve Derneğimiz"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 18
 • Baykurt,Şerif. "KKTC 1. Halkoyunları Şenliği ve Dijon Festivali Üzerine Notlar (II)"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 20
 • Kanol,Kani. "Dernekler Arası Halk Dansları Yarışması Üzerine"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1987; Sayı: 87/1 (4); Sayfa: 23
 • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Haziran/ 1987; Sayı: 87/2 (5); Sayfa: 1
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Kasap Oyunları"; Has-Der Halkbilimi ; Haziran/ 1987; Sayı: 87/2 (5); Sayfa: 14
 • Baykurt,Şerif. "KKTC 1. Halkoyunları Şenliği ve Dijon Festivali Üzerine Notlar (III)"; Has-Der Halkbilimi ; Haziran/ 1987; Sayı: 87/2 (5); Sayfa: 16
 • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz"; Has-Der Halkbilimi ; Ağustos/ 1987; Sayı: 87/3 (6); Sayfa: 3
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Susta"; Has-Der Halkbilimi ; Ağustos/ 1987; Sayı: 87/3 (6); Sayfa: 12
 • Baykurt,Şerif. "KKTC 1. Halkoyunları Şenliği ve Dijon Festivali Üzerine Notlar (IV)"; Has-Der Halkbilimi ; Ağustos/ 1987; Sayı: 87/3 (6); Sayfa: 15
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız: Kıbrıs Türküleri ce Dansları"; Has-Der Halkbilimi ; Ekim/ 1987; Sayı: 87/4 (7); Sayfa: 3
 • Anonim. "Halk Oyunu Yarışmaları"; Anadolu Folkloru; Ekim-Kasım-Aralık/ 1991; Cilt: 2; Yıl: 3; Sayı: 12; Sayfa: 475
 • Baykurt,Şerif. "Kırklareli´de Halk Dansları Araştırmalarının 50. Yılı"; Anadolu Folkloru; Ekim-Kasım-Aralık/ 1991; Cilt: 2; Yıl: 3; Sayı: 12; Sayfa: 482
 • Güleç,Hamdi. "Halk Edebiyatımızdan: Eskişehir Halkbilim Ürünleri ve Türkülerle Geleneksel Halk Oyunlarının İçindeki Yeri"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ağustos/ 2004; Cilt: 6; Sayı: 58; Sayfa: 9
 • Alınca,Ahmet. "Halk Oyunları Bir Meslek Midir?"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ağustos/ 2004; Cilt: 6; Sayı: 58; Sayfa: 15
 • Levent,Haluk. "Halkoyunlarının Kökeni ve Yaratım Süreci Üzerine"; Folklora Doğru; Ekim/ 1987; Cilt: 6; Yıl: 18; Sayı: 56; Sayfa: 9
 • Yılmaz,Hakan. "Geleneksel Dansların Evrimi Üzerine Bir Deneme"; Folklora Doğru; Ekim/ 1987; Cilt: 6; Yıl: 18; Sayı: 56; Sayfa: 23
 • Çavaz,Ali. "Barak Folkloru (2)"; Folklora Doğru; Ekim/ 1987; Cilt: 6; Yıl: 18; Sayı: 56; Sayfa: 41
 • Gökbuket,Mine. "Koç Boynuzu Motifi ve Bunun Geleneklere, Dokumalara Yansımaları"; Halkbilimi; Mayıs-Haziran/ 1978; Cilt: 5; Sayı: 39-40; Sayfa: 37
 • Kanol,Kani | Hoca,Ali. "Halk Oyunlarımızı ve Müziğimizi İrdeliyoruz III.´Kasap Oyunları´"; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 4
 • Birinci,Mehmet. "Yunan Kaynaklarında Oyunlarımız ´Zeybek´ "; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 12
 • Baykurt,Şerif. "KKTC 1. Halkoyunları Şenliği ve Dijon Festivali Üzerine Notlar"; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 16
 • Anıl,Engin. "Bıçak Oyunu"; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 21
 • Alper,Naim. "California´da Halk Oyunları Çalışmaları"; Has-Der Halkbilimi ; Aralık/ 1986; Sayı: 86/3 (3); Sayfa: 28
 • Anıl,Engin. "Has-Der 10. Yıl Etkinliklerine Bir Bakış"; Has-Der Halkbilimi ; Nisan/ 1988; Yıl: 3; Sayı: 88/1 (9); Sayfa: 18
 • Baykurt,Şerif. "Türk Halk Dansları ve Anadolu Uygarlıkları"; Has-Der Halkbilimi ; Eylül/ 1988; Yıl: 3; Sayı: 88/2 (10); Sayfa: 26
 • Baykurt,Şerif. "Türk Halk Danları ve Anadolu Uygarlıkları"; Has-Der Halkbilimi ; Kasım/ 1988; Yıl: 3; Sayı: 88/3 (11); Sayfa: 25
 • Anonim. "Samsun Araştırması"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 1999; Sayı: 9-10; Sayfa: 49
 • Anonim. "Barak Halkoyunları"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 73
 • Ersoy,Hande | Durmaz,Alaattin. "Hakkari"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2000; Sayı: 13; Sayfa: 76
 • Oğuz,Dilek | Şimşek,Gökçe. "Denizli Halk Oyunları ve Kıyafetleri"; Halkbilimi (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu); 2001; Sayı: 14; Sayfa: 74
 • Çağlar,Ali Turan. "İçel Folklorundan Çizgiler"; İçel Kültürü; Mayıs/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 13
 • Aydın,Halim. "Halk Oyunları Okullarda Neden ve Nasıl Öğretilmelidir?"; Folklora Doğru; Ekim/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 16
 • Ataman,Sadi Yaver. "Halk Oyunlarımız ve Bölgelere Yayılışları"; Folklora Doğru; Ekim/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 18
 • Tecer,Ahmet Kutsi. "Bölgeler ve Tipler Hakkında"; Folklora Doğru; Kasım/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 2; Sayfa: 29
 • Öztek,Taner. "Bar Tutuş ve Dadaş"; Folklora Doğru; Aralık/ 1969; Yıl: 1; Sayı: 3; Sayfa: 20
 • Oymak,Mehmet. "Urfa Halk Oyunları"; Harran; 1983; Sayı: 22; Sayfa: 7
 • Değerli,Fikret. "Türk Halk Oyunlarının Sahnelenmesinde Karşılaşılan Problemler Sempozyumu Bildirileri"; Folklor (Türkiye Folklor Kurumu); Ocak/ 1990; Sayı: 39; Sayfa: 4
 • Anonim. "Bayrağımızın Almanya'da Dalgalandıran Nürnberg Folklor Ekibi"; Halay; Eylül/ 1983; Yıl: 4; Sayı: 33; Sayfa: 18
 • Sunguroğlu,İshak. "Harput-Elazığ Halk Havaları Hakkında"; Geleneksel Kürsübaşı; Nisan/ 1970; Sayı: ; Sayfa: 10
 • Nasrattinoğlu,İrfan Ünver. "Silifke'de Folklor"; İçel Kültürü; Ocak/ 1987; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa: 18
 • Ataman,Sadi Yaver. "Folklor Araştırmaları Bakımından: Bölgelerimiz 1 (Çukurova)"; Türk Folkloru; Ağustos/ 1984; Yıl: 6; Sayı: 61; Sayfa: 13
 •