Köken

Yayın Yeri : Ankara
Düşün ve Kültür Dergisi [Aylık]
Kurucu ve Sahibi: Fahir Aksoy
Yazı İşleri Müdürü: Metin Altıok

İlk Sayı : Mart 1974
Son Sayı : Aralık 1974 (10. Sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
koken_1974-1(1)     / Mart / 1974 1 Var
koken_1974-1(2)     / Nisan / 1974 2 Var

Arama

Bizi Destekleyenler

.