www.halkbilimi.com - İleri Türközü

İleri Türközü

Yayın Yeri : İstanbul
Folklor – Sanat – Musikî – Edebiyat Dergisi
Sahibi: Türközü Folklor ve Kültür Derneği Adına Genel Başkan: Yusuf Ziya İnan
Yazı İşleri Müdürü: Tahir Çiçekçi
İlk Sayı : 1 Mayıs 1970
Son Sayı : Ağustos/Ekim 1973 (12/13. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
iturkozu_1972-1-(7-8)   Eylül / 1972 3 7-8 Var

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz