www.halkbilimi.com - Harran

Harran

Yayın Yeri : Urfa
Kültür ve Folklor Dergisi
Sahibi: A. Fehmi Apaydın
Mesul Müdür: Av. Osman Nuri Mızrakçı
Yayın Sekreteri: Mustafa Kemal Apaydın

İlk Sayı : Nisan 1979
Son Sayı : Ekim 1983 (24 sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
harran_1983-1(20)    / 1983 20 Var
harran_1983-1(22)    / 1983 22 Var

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz