Elif Aylık Fikir ve Sanat Dergisi

Yayın Yeri : Bursa
Fikir ve Sanat Dergisi
Baskı : Yenilik Basımevi
Sahibi ve Mes'ul Müdürü : Rauf Usal
Neşriyat Müdürleri : Kâmil Uğurlu, Y. Faruk İnal
İdare Yeri : Atatürk Bulvarı. Tel : 198-263. İnegöl P.K. 73 BURSA

İlk Sayı : Kasım 1961 
Son Sayı : Ekim 1964 (36. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
elif_1962-1(12-2)     / Aralık / 1962 2 12-2 Var

Arama

Bizi Destekleyenler

.