www.halkbilimi.com - Çele (Aylık Düşün ve Sanat Der...

Çele (Aylık Düşün ve Sanat Dergisi)

Yayın Yeri : Bolu
Bolu Kültür ve Yardımlaşma Derneğinin Aylık Yayın Organı
İmtiyaz Sahibi Dernek Adına: Muhsin Karamanoğlu
İdare Müdürü: Erkan Tüzün
Sorumlu Müdür: Yücel Özkaya
İlk Sayı : Mart 1963
Son Sayı : Nisan 1969 (72. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
cele_1968-1(59)   Mart / 1968 5 59 Var
cele_1968-1(64)   Ağustos / 1968 6 64 Var

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek