www.halkbilimi.com - Ürün (Sanat, Edebiyat,İş ve Ta...

Arşiv
Dergiler
Gazete
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraf
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz
* Pertev Naili Boratav
* İlhan Başgöz
* Orhan Acıpayamlı
* Sedat Veyis Örnek

 

Ürün (Sanat, Edebiyat,İş ve Tarım Dergisi) Adana

Yayın Yeri : Adana
Sanat – Edebiyat - İş ve Tarım Dergisi, Şimdilik Ayda Bir Çıkar
Sahibi ve Neşriyat Müdürü: Dr. Hamit Soykam
Kurucuları: Sabri Dil, Cengiz Turhan

İlk Sayı : Ekim 1946
Son Sayı : Aralık 1948 (12. sayı)
Dergi Cilt Yıl Sayı Arşivimizde
Mevcut Mu?
01-urun_1946-1(2)   Kasım / 1946 1 2 Var
01-urun_1946-1(3)   Aralık / 1946 1 3 Var
01-urun_1947-1(5)   Şubat / 1947 1 5 Var
01-urun_1947-1(6)   Mart / 1947 1 6 Var
01-urun_1947-1(7)   Nisan / 1947 1 7 Var
01-urun_1947-1(8)   Mayıs / 1947 1 8 Var
01-urun_1947-1(9)   Haziran / 1947 1 9 Var