Türk Folklor Araştırmalar´nı Niçin Çıkarıyoruz

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Hınçer,İhsan ; "Türk Folklor Araştırmalar´nı Niçin Çıkarıyoruz"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Ağustos / 1949; Cilt: 1; Yıl: 1; Sayı: 1; Sayfa Aralığı: 1

Türk Folklor Araştırmaları dergisini çıkarmaktaki gayemiz, memleket folkloruna hizmet etmek ve bu ilim şubesi ile uğraşanları, bir dergi kadrosu içinde toplamaktır. Çünki, 1929 dan 1942 yılına kadar çıkan 124 sayılık Halkbilgisi Haberleri ile Ülkü'nün devamlı neşriyatı ve 1945 başından 1946 senesi sonuna kadar 19 nüsha neşredilebilen Folklor Postası istina edilirse, folklor sahasına derli ve toplu çalışmalar dağınık ve azdır.

Memleketimizin muhtelif köşelerinde neşredilen dergilerde, zaman zaman öyle esaslı dolkor tektik ve araştırmalarına rastlıyoruz ki, bunların mazbut bir dergi içinde, heba olmıyacak şekilde toplanmasını dilemekten başka hiç bir şey yapamıyoruz. Memleketimizde hâlâ bir (Folklor ve Entografya Enstitüsü) nün kurulmamış olması, bu toplanan hazine değerindeki materyalin maalesef, bir köşede unutulmasına veya yarım bırakılmasına sebep olmaktadır. Zaman geçtikce, yni cereyanların tesirile eski ve köklü folklorumuzun bütün kolları üzerine bir nisyan perdesi çekilmek üzeredir.

Folklorumuzun, bir yandan toplama ve araştırma devrine devam edilirken, bir yandan da tasnif ve tahlil devrine girmek zamanı gelmiştir.

Türk Folklor Araştırmaları dergisi programının birinci maddedi, ciddî ve ilmî bir mesaî yapmaktdır. Yolumuzun, çetin ve meşakkatli olduğunu biliyoruz. Maddi ve mânevi bütün zorlukların yolumuz üzerine dikileceği süphesizdir.

Fakat, biz, bunları yenmek ve ciddî bir çalışma yapmak için evvelâ bütün folklorcularımızın ciddî ve mesaî mahsûlü yazılarına güveniyor, sonra da yolumuzun zengin ve misilsiz bir hazine kadar geniş olmasından kuvvet alıyoruz.Arama

Bizi Destekleyenler

.