Yayına Başlarken

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "Yayına Başlarken"; Anadolu Folkloru; Haziran / 1985; Sayı: 1; Sayfa: 1

Anadolu Folkloru dergisi, ulusal kültürümüzün temellerini oluşturan ve onu besleyip geliştiren halk bilgileri ve sanatlarının tüm konuları üzerindeki çalışmalara sayfalarını açık bulunduracaktır.

Ulusal güçlerin temelinde, toplum bireylerinin birbirlerine olan bağlılıklarında kültürün ne denli büyük bir kuvvet olduğu artık herkes tarafından bilinen gerçekler arasında yer almıştır.

Beş yıldan beri yurt ve ulus kültürüne katkıda bulunma çabası içinde olan Anadolu Folklor Vakfı bu görüşün bilinci içindedir. Vakfın bir kültür hizmeti olarak yayınladığı bu dergi de aynı amaçlar doğrultusunda ve halk oyunlarından el sanatlarına kadar varan folklorun tüm konularını içine alarak yürüme gayreti içinde bulunacaktır.Arama

Bizi Destekleyenler

.