Okurlarımıza

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Anonim ; "Okurlarımıza" ; Halkbilimi- Eski (ODTÜ-Türk Halk Bilimi Topluluğu) ; Nisan / 1979 ; Cilt : 6 ; Sayı : 50 ; Sayfa : 2

Değerli Halkbilimi Okuru;

Bu sayımızda Sayın Nuri TANER'in "El Sanatlarında Motiflerin İnsancıllığı" başlıklı yazısına başlıyoruz. Sayın Leven İPEKKAN'ın "Türkiye'de Cumhuriyet Devrinde Halkbilim Alanında Çalışma Yapan Kuruluşlar" ve Muallim Hasan Bahri'nin "Anadolu Köy Düğünleri" (başlıklı yazıları sürmekte. Bunların yanısıra geçen sayımızda başladığımız Sayın Oğuz AKTAN'ın çevirisi de sürmekte.Saygılarımızla;

HALKBİLİMİ


Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Videolar
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Arama

 

 
 

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz