Gelenek ve Görenekler: Karahüseyinli Köyünde Ramazan Davulu ve Manileri

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Elmas,Yılmaz ; "Gelenek ve Görenekler: Karahüseyinli Köyünde Ramazan Davulu ve Manileri"; Türk Folklor Araştırmaları Dergisi; Nisan / 1958; Cilt: 5; Yıl: 9; Sayı: 105; Sayfa: 1674

Karahüseyinli köyü Samsun'un Alaçam zasına bağlı 80-100 hanelik bir köydür. Buradaki halkın yansını 1934 yılında Bulgaristan’dan gelen Türkler ve diğer yarısını da 30 - 35 yıl içerisinde muhtelif zamanlarda gelip yerleşen yukarı köylüler (Zöngütlü, Bahsi oymağı, Hıdır ve Demirci köyü) teşkil etmektedir.

Bulgaristan’dan gelen Türkler, her ramazan ayında "Ramazan Davulu" tutarlar. Davulcu iftarda evinin yanında davula birkaç defa sık sık ezanla beraber vurur. İftarı haber verir. Temcitte ise mahalle mahalle gezerek halkı uyandırır.

Emeğine karşılık Ramazan’ın 15 inde ve sonunda geceleri, bayramda ise bayram namazı kılındıktan sonra bütün köyü ev ev gezerek bahşiş toplar. Halk ne verirse, ne kadar verirse alır. Hane reislerine ve diğer kimselere yerine göre "Ramazan Davulu Mânileri" söyler.

Geceleri halkı uyandırırken yanında bir de ışık tutan arkadaşı vardır. Her gece köy halkını arkadaşı ile birlikte gezerler.

Ramazan davulunu en iyi çalan ve mâni söylemekte mahir olan Süleyman Özer’den derlediğim mânilerden bazılarını sunuyorum.


İşte geldim kapınıza
Bir baş vurdum yap-nıza
Se’âm verdm topunuza
Gene de selâmın aleyküm

Kaşık saldım ayrana
Kızlar çıktı seyrana
Aldatmayın hey kızlar
Onbeş gün kaldı bayrama

Aşağıdan gelir tatar
Ne yamaıı mâniler atar
Ufak paraya kim bakar
Ağa bize ellilik atar.

Ak gül soktum koynuma
Sarık dolandı boynuma
Haydi gidelim arkadaş
Ellilik girdi koynuma

Aşağıdan beri geldim
Düştüm de davulu deldim
Ey kar deşim Hasan ağa
Senin hatırım saydım geldim

Ev üstünde kedi gezer
Ufak kiremitleri ezer
Evin sahibi de şimdi
Kesenin, ağzını çözer

Davulumu aldan sırtıma
Çıktım mezarlık sırtına
Orada tuttu bir fırtına
Aldı beni Karahüseylnli sırtına

Ramazanın iptidası
Kuruldu cennet binası
Bu ayda oruç tutanın
Kabula geçer duası

Eski caminin penceresi
Yeni caminin çerçevesi
Kalk oradan Hanan yenge
Yandı pilâf tenceresi

Davulu vurdum zırladı
Meçik (tokmak) elimden fırladı
Daha çok söyleyccckdim
Koca köpek zorladı

Aldım bahşişimi giderim
Yedi bir dua ederim
İleriye nasip olursa
Yine davulculuk ederim

Eski cami direk ister
Söylemeye yürek ister
Benim karnım toktur amma
Arkadaşım börek ister

Besmeleyle çıktım yola
Selâm verdim sağa sola
Behey ağam iki gözüm
Ramazanın mübarek olaArama

Bizi Destekleyenler

.