Erdemli'de Düğünler

Bu Derginin Diğer Makaleleri

Usta,İbrahim ; "Erdemli'de Düğünler" ; İçel Kültürü ; Ocak / 1987 ; Yıl : 1 ; Sayı : 1 ; Sayfa : 24

Yazıma düğünlerin detayına inmeden önce yörede söylenen bir kına türküsü ile başlıyorum.


KINA TÜRKÜSÜ

Kırat geldi gemini gever,
Sarı daylak çanını döğer,
Düğün halkı seni öğer,
Kız kınan kutlu olsun.

Ak helkeyi susuz koydun,
Büyük evi ıssız koydun,
Kız anası, kız anası,
Hani bunun öz anası?

Atlayıp çıktın eşiği,
Sofrada koydun kaşığı,
Büyük evin yakışığı,
Kız kınan kuüu olsun.
Söyle dillerin tatlı olsun,

Güneş orta yere geldi,
Bütün gözlere yaşlar doldu,
Anan baban ne oldu?
Kız kınan kutlu olsun.

Evlerinin önü kavak,
Eser yeller ufak ufak,
Takılır yüzük duvak,
Kız kınan kutlu olsun.
Söyle dillerin tatlı olsun,

Bahçede hiç gül bitmez mi?
Gelen kınan yetmez mi?
Kız anası kız anası,
Başında mumlar yanası,
Hani bunun öz anası?
Kız kınan kutlu olsun.

Düğün, evlenmek ya da sünnet dolayısı ile yapılan eğlenti, bayram etmek, çok sevinmektir. Bu sevinç çeşitli şekillerde yerine getirilmektedir.

Erdemli geleneğine bağlı bir ilçemizdir. Geleneğine bağlı olduğu kadar, uygarlaşma yolunda da hızlı adımlar atmaktadır. Bunun en güzel örnekleri düğünlerde görülmektedir. Düğün, iki gencin evlenmesi bir yuva kurma çabasıdır. Bu çabaları Erdemli de üç şekilde görebiliriz.

1. Mevlitle yapılan düğünlerdir. Bu düğün şekli yerli halkta çok görülür. Koyuncu Mahallesinde yapılan düğünlerin fazlası Mevlitle yapılmaktadır. Mevlit törenlerinde Kur’an okunur, Mevlit okunur, dualar yapılır. Ayrıca atkı merasimi de yapılmaktadır. Bu merasimler son zamanlarda bazı Mevlit merasimlerinde yapılmaktadır. Zira gönülsüz verme durumunda, yapılan yardım haram sayılmaktadır.

Mevlit düğünlerinde kadın, erkek karışık olduğu gibi, ayrı ayrı da oturabilmektedir. Mevlitlerde en çok söylenen deyiş "Sarı Çiçek" adlı deyiştir. Tören sonunda yapılan duaden sonra gelin ve damat kapalı bir şekilde gelin arabasına bindirilir. Gelin arabasını uzunca bir konvoy takip ederek oğlan evine kadar uğurlanır.

2. Yerli düğünü olarak bilinen çalgı eşliğinde yapılan düğünlerdir. Çalgıdan kasıt Davul, klarnet ve kemandan oluşan bir saz ekibidir. Düğün merasimi, saz ekibi gelmeden bir gün önce esvap ve eşyaların kız evine götürülmesi ve oradan da çiftin yerleşeceği eve taşınması ile başlar. Merasimin yapılacağı gün saz ekibi gelir. Merasim boyunca konuklara yemek, meşrubat ve pasta gibi ikramlarda bulunulur.

Düğünün sonunda kına yanar, Bunu atkı merasimi izler. Daha sonra saz ekibi eşliğinde çiftler gelin arabasına binerler. Düğün halkı konvoy halinde gelin arabasını izleyerek damadın evine gelirler. Burada yapılan küçük bir merasimle gelin ve damat arabadan inerek kol kola evlerine çıkarlar.

3. Düğün şekli cazla yapılan düğünlerdir. Bu düğünler daha sosyal denilen çevrelerce yapılmaktadır. Merasime diğer düğünlerden farklı olarak davetliler ve gençler çiftler halinde dans yaparlar. Giyimler daha açıktır. Yerli düğünde olduğu gibi yine atkı merasimi yapılır. Gelin damat düğün sonuna doğru davetlilerin elini sıkarlar. Daha sonra davetliler çiftleri kutlayarak atkılarını atkı yerine teslim ederek düğün yerinden hoşça ayrılırlar. Bu merasimlerin sonunda yine konvoy eşliğinde gelin ve damat evlerine kadar uğurlanır. Akşam dini kurallar yerine getirilerek yeni yuvanın çatısı iyce sağlamlaştırılır.


ADRES:

İbrahim USTA

50. Yıl İlkokulu Öğretmeni

Erdemli/İÇEL


Arşiv
Dergiler
Gazeteler
Kitaplar
Web Siteleri
Tez
Sunum
Fotoğraflar
Video
Broşür
İletişim: ilhaner@ilhaner.com

Bizi Destekleyenler

Halkbilimcilerimiz